29 jan 2014 13:42

23 jan 2015 15:38

Buss på Billingen - i ett drygt år till

Den hotade busslinje 8 mellan Resecentrum och Billingen ser ut att blir kvar ett tag till – åtminstone till sommaren 2015.

Ksau kommer att rekommendera kommunstyrelsen att godta Västtrafiks offert om tillköp av busstrafik till och från Billingen med linje 8.

Busslinjen har sett till antalet resande varit kostsam men kommunen vill ändå låta turen mellan centrum och Billingen vara kvar.

Under 2013 visade resestatistiken på en svag utveckling med färre än en resenär per tur i snitt.

Den nya offerten gäller tillköp av busstrafik till och med 15 juni 2015 och börjar gälla när nuvarande avtal löper ut (30 juni 2014).

Ksau kommer att rekommendera kommunstyrelsen att godta Västtrafiks offert om tillköp av busstrafik till och från Billingen med linje 8.

Busslinjen har sett till antalet resande varit kostsam men kommunen vill ändå låta turen mellan centrum och Billingen vara kvar.

Under 2013 visade resestatistiken på en svag utveckling med färre än en resenär per tur i snitt.

Den nya offerten gäller tillköp av busstrafik till och med 15 juni 2015 och börjar gälla när nuvarande avtal löper ut (30 juni 2014).

  • Carl Johan Hjerpe