30 jan 2014 13:15

07 jan 2015 10:08

Elevombudet kritiserar rektor

En grundskolerektor får kritik av Barn- och elevombudet efter att denne inte anmälde till huvudmannen Skövde kommun att en elev utsatts för kränkningar. Ett av skälen var att skolan inte ansåg att eleven var mobbad.

I en anmälan till Barn- och elevombudet, beo, förra året gällande en elev vid en grundskola i Skövde, uppgav anmälaren att eleven utsatts för kränkande behandling av andra elever.

Efter en utredning i ärendet anser beo att det är visat ett eleven varit utsatt för kränkande behandling vid två tillfällen och trakasserier vid ett tillfälle.

När skolan fick kännedom om det inträffade fördes samtal med inblandade elever och vårdnadshavare informerades. Det fördes också samtal med den utsatta eleven och därefter ska heller inte några ytterligare kränkningar ha skett. Därmed anser beo att huvudmannen, Skövde kommun, har iakttagit sina skyldigheter.

Däremot konstaterar beo att rektorn har brustit i sin skyldighet enligt skollagen att anmäla uppgifter om kränkande behandling till huvudmannen.

I beo-beslutet framgår att ett av skälen till att rektorn inte anmälde var att skolan inte ansåg att eleven var mobbad. Men det spelar ingen roll framhåller beo – så fort rektor och annan personal får kännedom om att ett barn känner sig kränkt inträder anmälningsskyldigheten.

Nu kräver beo att Skövde kommun säkerställer att rektor alltid anmäler uppgifter om kränkande behandling till huvudmannen. Men det saknas enligt beos:s bedömning förutsättningar att framställa ett skadeståndsanspråk mot huvudmannen.

I en anmälan till Barn- och elevombudet, beo, förra året gällande en elev vid en grundskola i Skövde, uppgav anmälaren att eleven utsatts för kränkande behandling av andra elever.

Efter en utredning i ärendet anser beo att det är visat ett eleven varit utsatt för kränkande behandling vid två tillfällen och trakasserier vid ett tillfälle.

När skolan fick kännedom om det inträffade fördes samtal med inblandade elever och vårdnadshavare informerades. Det fördes också samtal med den utsatta eleven och därefter ska heller inte några ytterligare kränkningar ha skett. Därmed anser beo att huvudmannen, Skövde kommun, har iakttagit sina skyldigheter.

Däremot konstaterar beo att rektorn har brustit i sin skyldighet enligt skollagen att anmäla uppgifter om kränkande behandling till huvudmannen.

I beo-beslutet framgår att ett av skälen till att rektorn inte anmälde var att skolan inte ansåg att eleven var mobbad. Men det spelar ingen roll framhåller beo – så fort rektor och annan personal får kännedom om att ett barn känner sig kränkt inträder anmälningsskyldigheten.

Nu kräver beo att Skövde kommun säkerställer att rektor alltid anmäler uppgifter om kränkande behandling till huvudmannen. Men det saknas enligt beos:s bedömning förutsättningar att framställa ett skadeståndsanspråk mot huvudmannen.