30 jan 2014 07:00

23 jan 2015 15:38

Förvandlingen av Boulognerön har inletts

Med broar ska ön i fågeldammen i Boulogner göras tillgänglig för besökare. Men först måste ön fixas till.
– Ytan ska bli mer öppen och vissa träd måste tas ner, säger Marie Larsson, stadsträdgårdsmästare.

Enligt Boulognerskogens gestaltningsprogram är det tänkt att den lilla ön i fågeldammen inom några år vara tillgänglig genom anslutande broar. Besökare i parken ska kunna gå ut på ön för en trevlig promenad. Men när broarna kommer på plats finns det i dag inget svar på.

Oklart när broar byggs

– Vi äskar ju pengar för ett år i taget. Framåt midsommar får vi veta vad vi har att röra oss med 2015. Men det finns ju många åtgärder som ska göras, varav broarna är en, så när just det blir aktuellt återstår att se, säger Marie Larsson, stadsträdgårdsmästare.

Men för att ö-rundan överhuvudtaget ska bli ett trevligt promenadstråk krävs åtgärder.

Ytan på ön måste göras mer öppen och gästvänlig. Framför allt krävs att träden på ön är stabila och i bra kondition. Eftersom träd tar tid på sig att växa måste förvandlingen av ön förberedas flera år innan broarna är på plats.

Träd tas ned

– Därför har tekniska förvaltningen nu inlett arbetet med att ta ner en del träd, höja vissas trädkronor och begränsa buskagets utbredning. Vi kan se att växterna på ön genom åren har vuxit vind för våg.

Vissa träd dör, andra hissar upp sina trädkronor eller lutar sig långt över vattenytan för att nå solens strålar.

Genom avverkningen blir det mer ljus på ön och ungträden som är på väg upp får en chans att växa.

Senare i februari ska fyra stora bokar och en alm i Boulognerskogen tas ned då de har omfattande rötangrepp.

– Detta arbete utförs av en entreprenör som inte fäller träden, utan kapar dem.

Enligt Boulognerskogens gestaltningsprogram är det tänkt att den lilla ön i fågeldammen inom några år vara tillgänglig genom anslutande broar. Besökare i parken ska kunna gå ut på ön för en trevlig promenad. Men när broarna kommer på plats finns det i dag inget svar på.

Oklart när broar byggs

– Vi äskar ju pengar för ett år i taget. Framåt midsommar får vi veta vad vi har att röra oss med 2015. Men det finns ju många åtgärder som ska göras, varav broarna är en, så när just det blir aktuellt återstår att se, säger Marie Larsson, stadsträdgårdsmästare.

Men för att ö-rundan överhuvudtaget ska bli ett trevligt promenadstråk krävs åtgärder.

Ytan på ön måste göras mer öppen och gästvänlig. Framför allt krävs att träden på ön är stabila och i bra kondition. Eftersom träd tar tid på sig att växa måste förvandlingen av ön förberedas flera år innan broarna är på plats.

Träd tas ned

– Därför har tekniska förvaltningen nu inlett arbetet med att ta ner en del träd, höja vissas trädkronor och begränsa buskagets utbredning. Vi kan se att växterna på ön genom åren har vuxit vind för våg.

Vissa träd dör, andra hissar upp sina trädkronor eller lutar sig långt över vattenytan för att nå solens strålar.

Genom avverkningen blir det mer ljus på ön och ungträden som är på väg upp får en chans att växa.

Senare i februari ska fyra stora bokar och en alm i Boulognerskogen tas ned då de har omfattande rötangrepp.

– Detta arbete utförs av en entreprenör som inte fäller träden, utan kapar dem.