31 jan 2014 09:00

23 jan 2015 15:38

Först 2015 ska cykelvägen vara klar

Förslag. Gång- och cykelvägen utmed väg 2931 mellan Stöpen och väg 26 kommer allt närmare sin färdiga utformning.
Men det hela har blivit försenat. I stället för under 2014 dröjer byggstarten till hösten 2015.

I början av 2013 skrev SLA om förslaget att anlägga en gång- och cykelväg utmed väg 2931 mellan Stöpen och Mölltorpskorset. Detta till Stöpenbornas glädje då många vill cykla, eller gå, den dryga milen in till och från sina arbeten i Skövde. En del gör det, men inte alla vågar ge sig ut på den smala landsvägen.

Då konstaterades också att vägen skulle börja byggas under 2014 men nu står det klart att byggstarten dröjer till augusti 2015. Vägen bedöms att bli färdig i slutet av samma år.

– Det har blivit en försening, det går inte att förneka. Men det är det faktum att vi tar in synpunkter och andra inventeringar som har dragit ut på tiden, säger Johan Larsson som är projektledare på Trafikverket.

I nästa vecka, den 5 februari, är det dags för ett samrådsmöte i Stöpen där de som berörs av vägen är inbjudna för att få information och kunna komma med just synpunkter. Vid samrådet för ett år sedan fick man förslag, bland annat om att cykelvägen i högre utsträckning skulle gå bakom husen utmed väg 2931. Förslagen ritades in som alternativa sträckningar till Trafikverkets egna och nu när förslaget till vägplan redovisas finns de synpunkterna till viss del med.

För ett år sedan var det inte heller bestäm vilken sida av väg 2931 som cykelvägen skulle ligga på.

– Men det är beslutat nu i det nya förslaget och då ligger den på östra sidan, berättar Larsson.

I vår är det tänkt att det färdiga förslaget ska lämnas in för granskning.

Den 2,8 kilometer långa sträckan från Stöpen till Mölltorpskorset beräknas kosta 8,5 miljoner kronor.

I början av 2013 skrev SLA om förslaget att anlägga en gång- och cykelväg utmed väg 2931 mellan Stöpen och Mölltorpskorset. Detta till Stöpenbornas glädje då många vill cykla, eller gå, den dryga milen in till och från sina arbeten i Skövde. En del gör det, men inte alla vågar ge sig ut på den smala landsvägen.

Då konstaterades också att vägen skulle börja byggas under 2014 men nu står det klart att byggstarten dröjer till augusti 2015. Vägen bedöms att bli färdig i slutet av samma år.

– Det har blivit en försening, det går inte att förneka. Men det är det faktum att vi tar in synpunkter och andra inventeringar som har dragit ut på tiden, säger Johan Larsson som är projektledare på Trafikverket.

I nästa vecka, den 5 februari, är det dags för ett samrådsmöte i Stöpen där de som berörs av vägen är inbjudna för att få information och kunna komma med just synpunkter. Vid samrådet för ett år sedan fick man förslag, bland annat om att cykelvägen i högre utsträckning skulle gå bakom husen utmed väg 2931. Förslagen ritades in som alternativa sträckningar till Trafikverkets egna och nu när förslaget till vägplan redovisas finns de synpunkterna till viss del med.

För ett år sedan var det inte heller bestäm vilken sida av väg 2931 som cykelvägen skulle ligga på.

– Men det är beslutat nu i det nya förslaget och då ligger den på östra sidan, berättar Larsson.

I vår är det tänkt att det färdiga förslaget ska lämnas in för granskning.

Den 2,8 kilometer långa sträckan från Stöpen till Mölltorpskorset beräknas kosta 8,5 miljoner kronor.