01 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

Det behövs fler otvungna mötesmiljöer

Patric Eriksson

Jag och flera med mig har observerat fenomen som sker i anslutning till cafékedjan Starbucks. Deras caféer har blivit arbetsplatser för soloentreprenörer och mötesplatser för idérika personer som vill skapa förändringar och nya företag. Många affärsidéer har diskuterats på dessa caféer runt om i världen och resulterat i att nya ”startups” har grundats.

Förutom att servera i mitt tycke ett riktigt gott kaffe så tillhandahåller de gratis WiFi och låter sina kunder ”hänga” länge. Denna typ av otvungna mötesplatser är en viktig komponent i utvecklingen av nya idéer och tillskapandet av nya företag. En annan viktig ingrediens är att de ofta är placerade på platser där det passerar många människor. Mängden individer, så kallad kritisk massa, med blandad kompetens och bakgrund är en kritisk framgångsfaktor.

Nyligen gjorde jag en resa till en av våra samarbetspartners i Cornwall, som ligger i sydvästra England. Där blomstrar kultur- och turistnäringen, men man har utmaningar i att få nya exportinriktade näringar utanför dessa sektorer. En av de strategiska satsningar som de gör förutom satsning på att kraftfullt bygga ut sitt universitet, bygga en forsknings- och innovationsmiljö och planera för en framtida science park, har varit att övertyga Starbucks om det kloka i att etablera ett stort café i regionen. Man ville få till en plats där näringslivet enkelt skulle kunna träffas.

I detta fall blev resultatet en etablering på ett ganska oväntat ställe.

Då man inte har någon direkt centralort i regionen gjordes en analys av trafikflöden mellan orterna. Och placerade Starbucks i anslutning till en av de mest trafikerade vägkorsningarna. Nu har man fått tillstånd en mötesplats där det lokala näringslivet träffas för att prata och göra affärer.

För att öka vår regions utveckling hoppas jag på fler otvungna mötesmiljöer som är både uppkopplade och tillåtande. Platser där idérika människor möts och utvecklar sina idéer. Jag vill att Gothia Science Park ska vara en sådan. GSP har restaurang, café och självklart öppna kreativa miljöer där du kan sitta och jobba, ensam eller tillsammans med din kollega. Dessutom kommer du garanterat att träffa företagare, studenter och forskare som kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer.

Jag och flera med mig har observerat fenomen som sker i anslutning till cafékedjan Starbucks. Deras caféer har blivit arbetsplatser för soloentreprenörer och mötesplatser för idérika personer som vill skapa förändringar och nya företag. Många affärsidéer har diskuterats på dessa caféer runt om i världen och resulterat i att nya ”startups” har grundats.

Förutom att servera i mitt tycke ett riktigt gott kaffe så tillhandahåller de gratis WiFi och låter sina kunder ”hänga” länge. Denna typ av otvungna mötesplatser är en viktig komponent i utvecklingen av nya idéer och tillskapandet av nya företag. En annan viktig ingrediens är att de ofta är placerade på platser där det passerar många människor. Mängden individer, så kallad kritisk massa, med blandad kompetens och bakgrund är en kritisk framgångsfaktor.

Nyligen gjorde jag en resa till en av våra samarbetspartners i Cornwall, som ligger i sydvästra England. Där blomstrar kultur- och turistnäringen, men man har utmaningar i att få nya exportinriktade näringar utanför dessa sektorer. En av de strategiska satsningar som de gör förutom satsning på att kraftfullt bygga ut sitt universitet, bygga en forsknings- och innovationsmiljö och planera för en framtida science park, har varit att övertyga Starbucks om det kloka i att etablera ett stort café i regionen. Man ville få till en plats där näringslivet enkelt skulle kunna träffas.

I detta fall blev resultatet en etablering på ett ganska oväntat ställe.

Då man inte har någon direkt centralort i regionen gjordes en analys av trafikflöden mellan orterna. Och placerade Starbucks i anslutning till en av de mest trafikerade vägkorsningarna. Nu har man fått tillstånd en mötesplats där det lokala näringslivet träffas för att prata och göra affärer.

För att öka vår regions utveckling hoppas jag på fler otvungna mötesmiljöer som är både uppkopplade och tillåtande. Platser där idérika människor möts och utvecklar sina idéer. Jag vill att Gothia Science Park ska vara en sådan. GSP har restaurang, café och självklart öppna kreativa miljöer där du kan sitta och jobba, ensam eller tillsammans med din kollega. Dessutom kommer du garanterat att träffa företagare, studenter och forskare som kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer.