03 feb 2014 06:15

07 jan 2015 10:08

Stöpenskolan utökas med årskurs fem?

Stöpenskolan kan efter renoveringen bli en skola för elever i årskurserna fem till nio.
– Det är inte troligt att femmorna hamnar där, men det kan bli så, säger skolchef Anna Sundström.

Stöpenskolan är en skola för elever i årskurs sju till nio. Men sedan elevkullarna gått ner har skolan också de senaste åren haft två klasser från årskurs sex eftersom grannskolan Frösve har det betydligt mer trångt i sina lokaler.

Femmor till Stöpen?

Efter att Stöpenskolans renovering är klar nästa år – den inleds inom kort och eleverna har flyttats till Fjärilsskolan och Rydskolan – kan den också bli skola för elever i årskurs fem.

– Det är inte särskilt troligt att femmorna kommer att gå på Stöpenskolan, mer troligt är att det även fortsättningsvis bara rör sexorna. Men allt beror på hur prognoserna ser ut för höstterminen 2015, säger Anna Sundström.

Skälet till att de yngre eleverna kan komma att flyttas till Stöpenskolan är att det i Stöpen är brist på förskoleplatser.

Använda lokalerna optimalt

– Därför används en paviljong på Frösve till förskola. Så för att slippa bygga en ny förskola i Stöpen vill vi använda de kommunala lokalerna i samhället så optimalt som möjligt, vi måste vara flexibla. Och på Stöpenskolan ryms fler än det finns elever i dag – 450 elever är det antal skolan en gång byggdes för.

Om årskurs sex, och eventuellt också årskurs fem, flyttar till den nyrenoverade skolan kommer också den paviljong som i dag används till förskola på Frösve att byggas om och anpassas för den verksamheten. Det samma gäller även skolgården.

Inga reaktioner

När kommunen för några år sedan beslutade sig för att flytta årskurs sex till Stöpenskolan möttes man av stark kritik från föräldrahåll. Många kände oro över att barnen skulle hamna på högstadiet för tidigt.

– Men sedan tror jag att flertalet ändå blivit nöjda. Vi har ännu inte nåtts av några reaktioner om att det kan bli aktuellt med årskurs fem till nio på Stöpenskolan efter renoveringen.

De sexor som gått på Stöpenskolan sedan i höstas har under renoveringen flyttat tillbaka till Frösve.

Stöpenskolan är en skola för elever i årskurs sju till nio. Men sedan elevkullarna gått ner har skolan också de senaste åren haft två klasser från årskurs sex eftersom grannskolan Frösve har det betydligt mer trångt i sina lokaler.

Femmor till Stöpen?

Efter att Stöpenskolans renovering är klar nästa år – den inleds inom kort och eleverna har flyttats till Fjärilsskolan och Rydskolan – kan den också bli skola för elever i årskurs fem.

– Det är inte särskilt troligt att femmorna kommer att gå på Stöpenskolan, mer troligt är att det även fortsättningsvis bara rör sexorna. Men allt beror på hur prognoserna ser ut för höstterminen 2015, säger Anna Sundström.

Skälet till att de yngre eleverna kan komma att flyttas till Stöpenskolan är att det i Stöpen är brist på förskoleplatser.

Använda lokalerna optimalt

– Därför används en paviljong på Frösve till förskola. Så för att slippa bygga en ny förskola i Stöpen vill vi använda de kommunala lokalerna i samhället så optimalt som möjligt, vi måste vara flexibla. Och på Stöpenskolan ryms fler än det finns elever i dag – 450 elever är det antal skolan en gång byggdes för.

Om årskurs sex, och eventuellt också årskurs fem, flyttar till den nyrenoverade skolan kommer också den paviljong som i dag används till förskola på Frösve att byggas om och anpassas för den verksamheten. Det samma gäller även skolgården.

Inga reaktioner

När kommunen för några år sedan beslutade sig för att flytta årskurs sex till Stöpenskolan möttes man av stark kritik från föräldrahåll. Många kände oro över att barnen skulle hamna på högstadiet för tidigt.

– Men sedan tror jag att flertalet ändå blivit nöjda. Vi har ännu inte nåtts av några reaktioner om att det kan bli aktuellt med årskurs fem till nio på Stöpenskolan efter renoveringen.

De sexor som gått på Stöpenskolan sedan i höstas har under renoveringen flyttat tillbaka till Frösve.