03 feb 2014 14:42

07 jan 2015 09:52

Lex Sarah-anmälan om allvarligt missförhållande

En person på ett kommunalt boende har blivit bestulen på ett låst kassaskrin, innehållande ett par tusen kronor. Stölden, som skedde i januari, har polisanmälts.

Enhetschefen för boendet kontaktades av en anställd strax en dag i mitten av januari. Det hade då upptäckts att en person som bodde på det kommunala boendet hade blivit bestulen på ett låst kassaskrin. Stölden har troligen skett mitt på dagen.

Skrinet förvarades inne på personens eget rum i ett skåp. Nyckeln till det låsta skrinet förvarades på en annan plats i rummet och fanns också kvar när stölden av skrinet upptäcktes.

Enligt den boende som äger skrinet innehöll det ett par tusen kronor samt ett id-kort.

Så snart stölden blev känd gjorde enhetschefen en polisanmälan och id-kortet spärrades.

Efteråt har en lex Sarah-anmälan gjorts, som alltid vid fel och brister eller missförhållanden. Det aktuella ärendet är rubricerat som ”allvarligt missförhållande” i anmälan.

Vem som ligger bakom stölden är ännu oklart, polisutredningen pågår och ansvariga inväntar denna.

Enhetschefen för boendet kontaktades av en anställd strax en dag i mitten av januari. Det hade då upptäckts att en person som bodde på det kommunala boendet hade blivit bestulen på ett låst kassaskrin. Stölden har troligen skett mitt på dagen.

Skrinet förvarades inne på personens eget rum i ett skåp. Nyckeln till det låsta skrinet förvarades på en annan plats i rummet och fanns också kvar när stölden av skrinet upptäcktes.

Enligt den boende som äger skrinet innehöll det ett par tusen kronor samt ett id-kort.

Så snart stölden blev känd gjorde enhetschefen en polisanmälan och id-kortet spärrades.

Efteråt har en lex Sarah-anmälan gjorts, som alltid vid fel och brister eller missförhållanden. Det aktuella ärendet är rubricerat som ”allvarligt missförhållande” i anmälan.

Vem som ligger bakom stölden är ännu oklart, polisutredningen pågår och ansvariga inväntar denna.