04 feb 2014 07:00

07 jan 2015 10:08

Diskussioner om flygplatser fortsätter

– Att Lidköping har skrivit ett avtal med ett företag om driften på flygplatsen i Lidköping stör inte flygplatsdiskussionerna mellan Skövde, Lidköping och Falköping, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt i Skövde.

I fredags uppgav NLT att Lidköping slutit ett avtal med det nybildade företaget Lidköping Airport Management AB som tar över driften av Lidköpings flygplats. På sikt kan satsningen innebära 100 jobb och det talades framför allt om fraktflyg men också om framtida charterflyg och reguljärflyg.

Fortsatta diskussioner

Beskedet kommer samtidigt som det pågår diskussioner, på initiativ från Skövde, om flygplatserna i kommunerna Skövde, Falköping och Lidköping. Kommundirektören Tomas Fellbrandt representerar Skövde. Han säger att Lidköpings avtal med det nybildade företaget inte stör kommunernas diskussioner om samverkan mellan kommunerna i flygplatsfrågan.

– Nej, vi ska ses om fyra veckor och fortsätta.

Han utvecklar sitt resonemang med att diskussionerna i nuläget mest handlar om hur man ska kunna samverka och dela tjänster.

– De tre flygplatserna har helt olika förutsättningar. Skövde har ju en öppen flygplats som är bemannad. Den nivån på bemanningen har inte Lidköping.

Att ett företag vill sköta driften på flygplatsen i Lidköping anser Fellbrandt är bra.

– Det är också bra att de har ambitioner för framtiden och vill se över förutsättningarna.

Ändrade förutsättningar?

Fellbrandt anser heller inte att det ändrar förutsättningarna i diskussionerna om företaget går vidare med sina framtida planer.

– Det kanske är positivt för oss vad gäller driften.

Så att samtalen kommunerna emellan bottnar i att det inte är ekonomiskt försvarbart att ha tre flygplatser så nära varandra stämmer inte?

– Det är nästa steg i så fall. Först måste vi samla in mer information om flygplatserna och se över de olika förutsättningarna och hur flygplatserna nyttjas och om det utifrån det är motiverat att ha tre.

I fredags uppgav NLT att Lidköping slutit ett avtal med det nybildade företaget Lidköping Airport Management AB som tar över driften av Lidköpings flygplats. På sikt kan satsningen innebära 100 jobb och det talades framför allt om fraktflyg men också om framtida charterflyg och reguljärflyg.

Fortsatta diskussioner

Beskedet kommer samtidigt som det pågår diskussioner, på initiativ från Skövde, om flygplatserna i kommunerna Skövde, Falköping och Lidköping. Kommundirektören Tomas Fellbrandt representerar Skövde. Han säger att Lidköpings avtal med det nybildade företaget inte stör kommunernas diskussioner om samverkan mellan kommunerna i flygplatsfrågan.

– Nej, vi ska ses om fyra veckor och fortsätta.

Han utvecklar sitt resonemang med att diskussionerna i nuläget mest handlar om hur man ska kunna samverka och dela tjänster.

– De tre flygplatserna har helt olika förutsättningar. Skövde har ju en öppen flygplats som är bemannad. Den nivån på bemanningen har inte Lidköping.

Att ett företag vill sköta driften på flygplatsen i Lidköping anser Fellbrandt är bra.

– Det är också bra att de har ambitioner för framtiden och vill se över förutsättningarna.

Ändrade förutsättningar?

Fellbrandt anser heller inte att det ändrar förutsättningarna i diskussionerna om företaget går vidare med sina framtida planer.

– Det kanske är positivt för oss vad gäller driften.

Så att samtalen kommunerna emellan bottnar i att det inte är ekonomiskt försvarbart att ha tre flygplatser så nära varandra stämmer inte?

– Det är nästa steg i så fall. Först måste vi samla in mer information om flygplatserna och se över de olika förutsättningarna och hur flygplatserna nyttjas och om det utifrån det är motiverat att ha tre.