04 feb 2014 18:00

07 jan 2015 10:08

Arbetsmiljön är ohållbar på Arbetsförmedlingen

Huvudskyddsombudet vid Arbetsförmedlingen i Skövde slår nu larm om en ohållbar arbetssituation. I en skrivelse till Arbetsmiljöverket kommer också krav om åtgärder för att motverka personalens ohälsa.

Det är huvudskyddsombudet för den fackliga organisationen Saco som skickar en begäran till Arbetsmiljöverket om föreläggande eller förbud.

Stress ger ohälsa

Huvudskyddsombudet förklarar för Arbetsmiljöverket att arbetssituation för de anställda på Arbetsförmedlingen i Skövde är ohållbar. Den höga arbetsbelastningen leder till stress som har skapat ohälsa hos ett flertal medarbetare. I en enkät, som huvudskyddsombudet hänvisar till, har de anställda bland annat nämnt att de drabbats av hjärtklappning, ångestattacker, nedstämdhet, värk i rygg, nacke och axlar och minnesförlust.

Redan i december förra året gjorde skyddsombudet en ”Framställan om begäran av arbetsmiljöåtgärder” till arbetsgivaren. Där begärdes, med stöd av arbetsmiljölagen, att arbetsgivaren vidtog åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, för att minska handläggarnas arbetsbelastning då det fanns en uppenbar risk för ohälsa.

Otillräckliga åtgärder

Arbetsgivaren informerade då att man har för avsikt att anställa mer personal inom ett område.

”Min bedömning är att behovet här är betydligt större och de åtgärder som hittills utlovats är otillräckliga”, säger skyddsombudet.

I decemberskrivelsen gjorde huvudskyddsombudet klart att om arbetsgivaren inte svarade, vilket man alltså gjorde, eller om huvudskyddsombudet inte ansåg sig nöjd med svaret, skulle man vända sig till Arbetsmiljöverket för prövning. Det är det som nu har skett.

Det är huvudskyddsombudet för den fackliga organisationen Saco som skickar en begäran till Arbetsmiljöverket om föreläggande eller förbud.

Stress ger ohälsa

Huvudskyddsombudet förklarar för Arbetsmiljöverket att arbetssituation för de anställda på Arbetsförmedlingen i Skövde är ohållbar. Den höga arbetsbelastningen leder till stress som har skapat ohälsa hos ett flertal medarbetare. I en enkät, som huvudskyddsombudet hänvisar till, har de anställda bland annat nämnt att de drabbats av hjärtklappning, ångestattacker, nedstämdhet, värk i rygg, nacke och axlar och minnesförlust.

Redan i december förra året gjorde skyddsombudet en ”Framställan om begäran av arbetsmiljöåtgärder” till arbetsgivaren. Där begärdes, med stöd av arbetsmiljölagen, att arbetsgivaren vidtog åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, för att minska handläggarnas arbetsbelastning då det fanns en uppenbar risk för ohälsa.

Otillräckliga åtgärder

Arbetsgivaren informerade då att man har för avsikt att anställa mer personal inom ett område.

”Min bedömning är att behovet här är betydligt större och de åtgärder som hittills utlovats är otillräckliga”, säger skyddsombudet.

I decemberskrivelsen gjorde huvudskyddsombudet klart att om arbetsgivaren inte svarade, vilket man alltså gjorde, eller om huvudskyddsombudet inte ansåg sig nöjd med svaret, skulle man vända sig till Arbetsmiljöverket för prövning. Det är det som nu har skett.