04 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

Matig uppgift - nu också för hyresgäster

Snart rullas det in fler bruna sopkärl i Skultorp. I maj är det dags för de första flerbostadshusen att sortera ut sitt matavfall.
– Det blir en utmaning för fastighetsägare, säger Lars Persson, förbundschef på AÖS.

Sedan de första bruna sopkärlen inom Avfallshantering östra Skaraborg placerades i Skultorp under 2011 har samtliga villahushåll inom Skövde, Tibro, Karlsborg, Hjo, Falköping och Töreboda tätort fått möjlighet att ansluta sig till systemet.

500 lägenheter

Nu tas ett nytt steg inom AÖS. Parallellt med att villahushåll i tätort samt landsbygd kring Skara – som anslöt sig till AÖS vid årsskiftet – erbjuds sortera ut sitt matavfall påbörjas också införandet av de bruna kärlen i flerbostadshus.

– Det blir naturligt att börja i Skultorp, på samma sätt som vi gjorde med villorna, och vi har valt ett lagom stort bestånd med ungefär 500 lägenheter på ett 15-tal olika fastighetsförvaltare, säger Lars Persson, som är förbundschef för AÖS.

Meningen är att sorteringen ska börja under maj, men än är det mycket som ska falla på plats. Möte med bland annat Fastighetsägarna står på agendan och förhoppningen är att få med så många fastighetsbolag som möjligt.

– Senare kommer mer detaljerad information om upplägget. Men i princip så kommer det inte att skilja sig så mycket från hur villahushållens sortering går till, säger Lars Persson, som dock tror att det blir en utmaning för många inblandade.

Miljöstyrande avgift

Inledningsvis kommer AÖS att hålla ett, som de själva anser, lågt krav på mängden utsorterat avfall bland de deltagande flerbostadshusen.

Eftersom kraven baseras på husets nuvarande avfallsmängd så skiljer de sig åt men för ett specifikt lägenhetshus med tolv bostäder skulle ett brunt kärl räcka. Ett större hus med 70-talet lägenheter behöver sex bruna kärl.

– Men då räknar vi med att de blir helfyllda, säger Lars Persson, som inte tror att någon fastighetsägare kommer behöva bygga om eller anpassa nuvarande soprum nämnvärt.

Allt eftersom kommer bruna sopkärl att införas i fler och fler flerbostadsområden, inledningsvis i Skövde men från årsskiftet 2016 även i andra medlemskommuner.

Den miljöstyrande avgift som AÖS tar ut från bostadsägare som inte ansluter sig, 520 kronor per år, är fastställd till 260 kronor per lägenhet och år.

– Den avgiften kan fastighetsägare inte bara lägga på hyran, utan det måste förhandlas som alla kommunala avgifter, säger Lennart Derehag, som är ordförande i Hyresgästföreningen Bohus-Älvsborg-Skaraborg.

Sedan de första bruna sopkärlen inom Avfallshantering östra Skaraborg placerades i Skultorp under 2011 har samtliga villahushåll inom Skövde, Tibro, Karlsborg, Hjo, Falköping och Töreboda tätort fått möjlighet att ansluta sig till systemet.

500 lägenheter

Nu tas ett nytt steg inom AÖS. Parallellt med att villahushåll i tätort samt landsbygd kring Skara – som anslöt sig till AÖS vid årsskiftet – erbjuds sortera ut sitt matavfall påbörjas också införandet av de bruna kärlen i flerbostadshus.

– Det blir naturligt att börja i Skultorp, på samma sätt som vi gjorde med villorna, och vi har valt ett lagom stort bestånd med ungefär 500 lägenheter på ett 15-tal olika fastighetsförvaltare, säger Lars Persson, som är förbundschef för AÖS.

Meningen är att sorteringen ska börja under maj, men än är det mycket som ska falla på plats. Möte med bland annat Fastighetsägarna står på agendan och förhoppningen är att få med så många fastighetsbolag som möjligt.

– Senare kommer mer detaljerad information om upplägget. Men i princip så kommer det inte att skilja sig så mycket från hur villahushållens sortering går till, säger Lars Persson, som dock tror att det blir en utmaning för många inblandade.

Miljöstyrande avgift

Inledningsvis kommer AÖS att hålla ett, som de själva anser, lågt krav på mängden utsorterat avfall bland de deltagande flerbostadshusen.

Eftersom kraven baseras på husets nuvarande avfallsmängd så skiljer de sig åt men för ett specifikt lägenhetshus med tolv bostäder skulle ett brunt kärl räcka. Ett större hus med 70-talet lägenheter behöver sex bruna kärl.

– Men då räknar vi med att de blir helfyllda, säger Lars Persson, som inte tror att någon fastighetsägare kommer behöva bygga om eller anpassa nuvarande soprum nämnvärt.

Allt eftersom kommer bruna sopkärl att införas i fler och fler flerbostadsområden, inledningsvis i Skövde men från årsskiftet 2016 även i andra medlemskommuner.

Den miljöstyrande avgift som AÖS tar ut från bostadsägare som inte ansluter sig, 520 kronor per år, är fastställd till 260 kronor per lägenhet och år.

– Den avgiften kan fastighetsägare inte bara lägga på hyran, utan det måste förhandlas som alla kommunala avgifter, säger Lennart Derehag, som är ordförande i Hyresgästföreningen Bohus-Älvsborg-Skaraborg.

  • Carl Johan Hjerpe