04 feb 2014 18:30

23 jan 2015 15:38

Skövde backar i fastighetsägares ranking

Skövde fortsätter att tappa poäng när företrädare i fastighetsbranschen rankar kommunens förutsättningar. Skövde ligger dock fortfarande över snittet.

Fastighetsägarna GFR (Göteborg första regionen) har undersökt förutsättningarna att bedriva fastighetsverksamhet.

2013 genomfördes 1 100 telefonintervjuer med företagare i 20 kommuner och resultatet visar hur de ser på frågor som samarbete med kommunen, förutsättningar för lönsamhet och kommunala avgifter.

Det genomsnittliga indexet för 2013 är 92, vilket är det sämsta sedan mätningarna startade 2006.

– Skövde har 94, vilket alltså är bättre men ändå en minskning från 97 i fjol. Det är fortfarande bra men för en kommun med så tydliga ambitioner att växa och ta plats i Västsveriges utveckling krävs mer krafttag, säger Mattias Peterson, som är ansvarig för näringspolitik inom Fastighetsägarna.

I utredningen framgår att fastighetsföretagen i Skövde är klart mer positiva till bland annat kommunens stöd och hur marknadsefterfrågan påverkar utvecklingsmöjligheter än vad andra kommuner är. Samtidigt finns det ett ökat missnöje med bland annat kommunens hantering av plan- och byggärenden.

– Utredningen bygger på värderingar och de som har tillfrågats i år kanske var en annan grupp med andra svar i fjol. Det är alltså ingen panel men ändå en indikation på vart vi är på väg, säger Mattias Peterson.

Fastighetsägarna GFR (Göteborg första regionen) har undersökt förutsättningarna att bedriva fastighetsverksamhet.

2013 genomfördes 1 100 telefonintervjuer med företagare i 20 kommuner och resultatet visar hur de ser på frågor som samarbete med kommunen, förutsättningar för lönsamhet och kommunala avgifter.

Det genomsnittliga indexet för 2013 är 92, vilket är det sämsta sedan mätningarna startade 2006.

– Skövde har 94, vilket alltså är bättre men ändå en minskning från 97 i fjol. Det är fortfarande bra men för en kommun med så tydliga ambitioner att växa och ta plats i Västsveriges utveckling krävs mer krafttag, säger Mattias Peterson, som är ansvarig för näringspolitik inom Fastighetsägarna.

I utredningen framgår att fastighetsföretagen i Skövde är klart mer positiva till bland annat kommunens stöd och hur marknadsefterfrågan påverkar utvecklingsmöjligheter än vad andra kommuner är. Samtidigt finns det ett ökat missnöje med bland annat kommunens hantering av plan- och byggärenden.

– Utredningen bygger på värderingar och de som har tillfrågats i år kanske var en annan grupp med andra svar i fjol. Det är alltså ingen panel men ändå en indikation på vart vi är på väg, säger Mattias Peterson.

  • Carl Johan Hjerpe