05 feb 2014 11:10

07 jan 2015 10:08

Skeletten i Varnhem dna-analyseras

De skelett som hittades runt den äldsta kyrkan i Varnhem vid utgrävningarna 2005-2008, ska nu dna-analyseras.

I dag onsdag och i morgon får Västergötlands museum i Skara besök av ett forskarteam från Geogenetiskt centrum vid Köpenhamns universitet. Forskarna ska ta dna-prover på 20 av de skelett som hittades i Varnhem vid utgrävningarna för några år sedan.

Skeletten ingår i ett stort internationellt forskningsprojekt som går ut på att studera vikingatida expansion, migration och kolonisation, samt se vilken betydelse de skandinaviska vikingarna hade för befolkningens sammansättning på Island, Grönland och andra platser runt om i Nordsjöområdet under perioden 800-1100.

De västgötska vikingarna var huvudsakligen fredliga bönder men en del gav sig av på upptäcktsfärder, handelsresor, plundringsräder eller krigståg.

Genom att analysera DNA från ett stort antal vikingatida skelett runt om i norra Europa hoppas forskarna kunna kartlägga vilket inflytande de skandinaviska vikingarna hade på genetisk sammansättning och på demografisk struktur på olika platser i Europa.

De välbevarade tusenåriga skeletten från Varnhem kommer i det här projektet att representera den vikingatida befolkningen i Västergötland.

I dag onsdag och i morgon får Västergötlands museum i Skara besök av ett forskarteam från Geogenetiskt centrum vid Köpenhamns universitet. Forskarna ska ta dna-prover på 20 av de skelett som hittades i Varnhem vid utgrävningarna för några år sedan.

Skeletten ingår i ett stort internationellt forskningsprojekt som går ut på att studera vikingatida expansion, migration och kolonisation, samt se vilken betydelse de skandinaviska vikingarna hade för befolkningens sammansättning på Island, Grönland och andra platser runt om i Nordsjöområdet under perioden 800-1100.

De västgötska vikingarna var huvudsakligen fredliga bönder men en del gav sig av på upptäcktsfärder, handelsresor, plundringsräder eller krigståg.

Genom att analysera DNA från ett stort antal vikingatida skelett runt om i norra Europa hoppas forskarna kunna kartlägga vilket inflytande de skandinaviska vikingarna hade på genetisk sammansättning och på demografisk struktur på olika platser i Europa.

De välbevarade tusenåriga skeletten från Varnhem kommer i det här projektet att representera den vikingatida befolkningen i Västergötland.