05 feb 2014 13:50

07 jan 2015 09:52

Skövde bilringar i företagsrekonstruktion

Skövde bilringar har ställt in alla sina betalningar och ansökt om en företagsrekonstruktion.

Omsättningen för Skövde bilringar, som har tio anställda, minskade under 2013 och i kombination med konsult- och extra personalkostnader ökade bolagets skulder.

För att kunna hantera dessa har nu Skövde bilringar ansökt om en företagsrekonstruktion. Planen är att sälja så väl fastigheten som rörelsen och därigenom kunna betala samtliga skulder hos samtliga fordringsägare.

Nära vecka ska ett borgenärssammanträde genomföras i Skövde och någon gång under februari–mars räknar bolaget med ett besked i frågan om en försäljning.

Omsättningen för Skövde bilringar, som har tio anställda, minskade under 2013 och i kombination med konsult- och extra personalkostnader ökade bolagets skulder.

För att kunna hantera dessa har nu Skövde bilringar ansökt om en företagsrekonstruktion. Planen är att sälja så väl fastigheten som rörelsen och därigenom kunna betala samtliga skulder hos samtliga fordringsägare.

Nära vecka ska ett borgenärssammanträde genomföras i Skövde och någon gång under februari–mars räknar bolaget med ett besked i frågan om en försäljning.

  • Carl Johan Hjerpe