05 feb 2014 11:00

23 jan 2015 15:38

Värsås förskola slår upp portarna

2009 protesterade föräldrar emot platsbristen för förskolebarn i Värsås. Under onsdagen flyttar barnen in i helt nyrenoverade och ombyggda lokaler.

Byggnationen av Sörbacka förskola och seniorboende i Värsås har pågått sedan början av 2013 och projektkostnaden beräknas till 32,5 miljoner kronor. Lokalerna kommer ha kapacitet för 80 förskolebarn och idag finns det 70 stycken inskrivna. Rektor Anita Eriksson är mer än nöjd.

– Detta känns fantastiskt bra och roligt att det har blivit en sådan här satsning, att det inte bara sker i kommunens centrum utan även här i Värsås, konstaterar hon.

Delaktiga

Anita framhäver att den nya planlösningen kommer att innebära bättre pedagogiska möjligheter och bättre arbetsmiljö för personalen. Framför allt anser hon att dialogen mellan alla inblandade parter i byggnationen har varit bra. En arbetsgrupp av leverantörer, byggnadsfirmor, arkitekter och pedagoger har haft återkommande möten.

– Vi har varit med i hela processen så vi har kunnat påverka utformningen. Vi har sett ritningar och förslag och fått tyckt till och ändrat, säger Anita.

Den nya förskolan består av en ombyggd del och en helt ny del. I den nya utformningen har man valt att satsa på mer gemensamma lokaler samt mer öppna ytor.

– Jag tror barnen känner att det här är deras förskola för vi har gjort olika besök under ett års tid. Vi har även arbetat väldigt mycket med dokumentation, berättar förskoleläraren Britt-Marie Björnell.

Trygga att lämna

Jutta Väänänen har sina två barn på förskolan och hon ser fram emot öppningen.

– Pedagogerna har gjort ett jättebra arbete i att förbereda barnen för flytten. Det märks att barnen har stenkoll på vad som ska hända och det gör att vi känner oss trygga i att lämna dem, konstaterar Jutta.

Föräldern Malin Karlsson har även hon två barn på förskolan men hon har mer blandande känslor inför nystarten.

– Vi är verkligen jätteglada för vår nya förskola. Samtidigt är vi nu oroliga för hur det ska bli med verksamheten när man planerar att dra in alla tal- och specialpedagoger, säger hon.

Den fjärde mars är det invigning och öppet hus för allmänheten.

Byggnationen av Sörbacka förskola och seniorboende i Värsås har pågått sedan början av 2013 och projektkostnaden beräknas till 32,5 miljoner kronor. Lokalerna kommer ha kapacitet för 80 förskolebarn och idag finns det 70 stycken inskrivna. Rektor Anita Eriksson är mer än nöjd.

– Detta känns fantastiskt bra och roligt att det har blivit en sådan här satsning, att det inte bara sker i kommunens centrum utan även här i Värsås, konstaterar hon.

Delaktiga

Anita framhäver att den nya planlösningen kommer att innebära bättre pedagogiska möjligheter och bättre arbetsmiljö för personalen. Framför allt anser hon att dialogen mellan alla inblandade parter i byggnationen har varit bra. En arbetsgrupp av leverantörer, byggnadsfirmor, arkitekter och pedagoger har haft återkommande möten.

– Vi har varit med i hela processen så vi har kunnat påverka utformningen. Vi har sett ritningar och förslag och fått tyckt till och ändrat, säger Anita.

Den nya förskolan består av en ombyggd del och en helt ny del. I den nya utformningen har man valt att satsa på mer gemensamma lokaler samt mer öppna ytor.

– Jag tror barnen känner att det här är deras förskola för vi har gjort olika besök under ett års tid. Vi har även arbetat väldigt mycket med dokumentation, berättar förskoleläraren Britt-Marie Björnell.

Trygga att lämna

Jutta Väänänen har sina två barn på förskolan och hon ser fram emot öppningen.

– Pedagogerna har gjort ett jättebra arbete i att förbereda barnen för flytten. Det märks att barnen har stenkoll på vad som ska hända och det gör att vi känner oss trygga i att lämna dem, konstaterar Jutta.

Föräldern Malin Karlsson har även hon två barn på förskolan men hon har mer blandande känslor inför nystarten.

– Vi är verkligen jätteglada för vår nya förskola. Samtidigt är vi nu oroliga för hur det ska bli med verksamheten när man planerar att dra in alla tal- och specialpedagoger, säger hon.

Den fjärde mars är det invigning och öppet hus för allmänheten.