06 feb 2014 12:13

07 jan 2015 09:52

Miljösamverkan med planer för framtiden

Framtida utmaningar och möjligheter för Mös har kartlagts och ska nu användas som underlag för den fortsatta verksamheten.

Miljönämnden östra Skaraborg, Mös, har godkänt en omvärldsbevakning där analyser av de fyra perspektiven finansiering, tillsyn, kund och medarbetare ingår.

– Analysen används sedan som underlag till 2015–2017-års budget och strategiska plan, för att vi bland annat ska veta hur mycket pengar vi behöver för att driva verksamheten, säger förbundschefen Sonja Lejmark.

Ett EU-förslag om avgifter för offentlig kontroll skulle kunna ställa till det ekonomiskt för Mös. Förslaget innebär att Mös inte skulle kunna ta ut några avgifter från merparten av de livsmedelsverksamheter som kontrolleras i dag, vilket i sin tur skulle kunna leda till att skattepengar behöver skjutas till för kontrollverksamheten.

En annan utmaning som Mös ser är framtida bullerklagomål. Nuvarande regelverk kommer att ändras men hur är fortfarande oklart. En utredare menar att det är upp till var och en att välja ”lämplig” bostad efter ljudnivå och bullerbedömningar kommer att göras vid varje enskild fastighet.

I omvärldsbevakningen skriver Mös att många vet att de kan och bör spara energi, men att det ändå finns mycket att göra på området. Ytterligare informationsmöten, bland annat med restaurangverksamheter, tror Mös är en väg att gå för att effektivisera energiåtgången, och genom att utöka tillsynen av sjöar och vattendrag ser Mös en möjlighet att förbättra miljökvalitetsnormen för vatten. Knappt hälften av vattenförekomsten inom de fem Mös-kommunerna har i dag god ekologisk status och en tredjedel är övergödd.

Miljönämnden östra Skaraborg, Mös, har godkänt en omvärldsbevakning där analyser av de fyra perspektiven finansiering, tillsyn, kund och medarbetare ingår.

– Analysen används sedan som underlag till 2015–2017-års budget och strategiska plan, för att vi bland annat ska veta hur mycket pengar vi behöver för att driva verksamheten, säger förbundschefen Sonja Lejmark.

Ett EU-förslag om avgifter för offentlig kontroll skulle kunna ställa till det ekonomiskt för Mös. Förslaget innebär att Mös inte skulle kunna ta ut några avgifter från merparten av de livsmedelsverksamheter som kontrolleras i dag, vilket i sin tur skulle kunna leda till att skattepengar behöver skjutas till för kontrollverksamheten.

En annan utmaning som Mös ser är framtida bullerklagomål. Nuvarande regelverk kommer att ändras men hur är fortfarande oklart. En utredare menar att det är upp till var och en att välja ”lämplig” bostad efter ljudnivå och bullerbedömningar kommer att göras vid varje enskild fastighet.

I omvärldsbevakningen skriver Mös att många vet att de kan och bör spara energi, men att det ändå finns mycket att göra på området. Ytterligare informationsmöten, bland annat med restaurangverksamheter, tror Mös är en väg att gå för att effektivisera energiåtgången, och genom att utöka tillsynen av sjöar och vattendrag ser Mös en möjlighet att förbättra miljökvalitetsnormen för vatten. Knappt hälften av vattenförekomsten inom de fem Mös-kommunerna har i dag god ekologisk status och en tredjedel är övergödd.

  • Carl Johan Hjerpe