06 feb 2014 15:25

07 jan 2015 10:08

Nästan alla restauranger är okej

Under hösten genomförde Mös rengöringskontroller på 39 restauranger i de fem medlemskommunerna.

Tre restauranger hade brister – kring rengöring, hantering, avloppslukt och skadedjur – att åtgärda men totalresultatet bedöms som bra. Framför allt, noterade Mös, visade kontrollen att företagarna blivit bättre på att rengöra och förvara skärbrädor och knivar än vid tidigare kontroller. ”Detta betyder att livsmedelsföretagarna har bra kontroll över sina verksamheter och tar sitt ansvar för att kunden ska få säkra livsmedel” skriver inspektörerna i en redovisning.

Tre restauranger hade brister – kring rengöring, hantering, avloppslukt och skadedjur – att åtgärda men totalresultatet bedöms som bra. Framför allt, noterade Mös, visade kontrollen att företagarna blivit bättre på att rengöra och förvara skärbrädor och knivar än vid tidigare kontroller. ”Detta betyder att livsmedelsföretagarna har bra kontroll över sina verksamheter och tar sitt ansvar för att kunden ska få säkra livsmedel” skriver inspektörerna i en redovisning.