06 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

Svenska Kyrkan ska räkna alla sina fastigheter

På en nationell nivå är kunskapen bristfällig om hur stort fastighetsbeståndet är inom Svenska kyrkan. Nu ska en stor kartläggning genomföras.

Svenska kyrkan har 3 400 kyrkobyggnader i Sverige och dem har man bra kontroll på, även nationellt sett.

Men församlingar och pastorat äger också ett stort antal lokaler för församlingsverksamhet och administration samt bostäder, till exempel i form av prästgårdar. De är nu föremål för en utredning eftersom man på ett nationellt plan vill ha en sammanställning även när det gäller dem.

– Varje pastorat har bra koll på de egna fastigheterna, men det har inte funnits någon plikt att rapportera in dem, säger pressekreterare Sven-Erik Falk på Skara stift.

Sven-Erik Falk berättar att många pastorat har inventerat fastigheter, sålt av och i vissa fall byggt om kyrkor för att kunna använda dem mer flexibelt, att exempelvis kunna ha expeditionen i kyrkobyggnaden.

Den årliga kostnaden för samtliga fastigheter inom Svenska kyrkan är cirka 3,7 miljarder kronor. Kostnaderna känner man till även nationellt eftersom de syns i årsredovisningarna.

Beror inventeringen på att man vill effektivisera och minska på kostnaderna?

– Det är inget akut läge men det är bättre att titta på det här i ett tidigt skede så att man inte får några överraskningar längre fram. På det här sättet kan man ha ett gemensamt synsätt och dra nytta av varandras erfarenheter.

Informationen kommer att samlas in via en enkät som skickas till samtliga pastorat i landet.

I utredningsuppdraget ingår kartläggning och beskrivning av fastighetsbeståndet, beskrivning av hur nuvarande förvaltning finansieras samt att lägga fram förslag som effektiviserar förvaltningen av kyrkobyggnader och eventuellt andra fastigheter.

Utredningen ska redovisas i april 2015.

Svenska kyrkan har 3 400 kyrkobyggnader i Sverige och dem har man bra kontroll på, även nationellt sett.

Men församlingar och pastorat äger också ett stort antal lokaler för församlingsverksamhet och administration samt bostäder, till exempel i form av prästgårdar. De är nu föremål för en utredning eftersom man på ett nationellt plan vill ha en sammanställning även när det gäller dem.

– Varje pastorat har bra koll på de egna fastigheterna, men det har inte funnits någon plikt att rapportera in dem, säger pressekreterare Sven-Erik Falk på Skara stift.

Sven-Erik Falk berättar att många pastorat har inventerat fastigheter, sålt av och i vissa fall byggt om kyrkor för att kunna använda dem mer flexibelt, att exempelvis kunna ha expeditionen i kyrkobyggnaden.

Den årliga kostnaden för samtliga fastigheter inom Svenska kyrkan är cirka 3,7 miljarder kronor. Kostnaderna känner man till även nationellt eftersom de syns i årsredovisningarna.

Beror inventeringen på att man vill effektivisera och minska på kostnaderna?

– Det är inget akut läge men det är bättre att titta på det här i ett tidigt skede så att man inte får några överraskningar längre fram. På det här sättet kan man ha ett gemensamt synsätt och dra nytta av varandras erfarenheter.

Informationen kommer att samlas in via en enkät som skickas till samtliga pastorat i landet.

I utredningsuppdraget ingår kartläggning och beskrivning av fastighetsbeståndet, beskrivning av hur nuvarande förvaltning finansieras samt att lägga fram förslag som effektiviserar förvaltningen av kyrkobyggnader och eventuellt andra fastigheter.

Utredningen ska redovisas i april 2015.