06 feb 2014 20:00

23 jan 2015 15:27

Vänstern vill ha ett härbärge i Skövde

Vänsterpartiet i Skövde föreslår att Skövde kommun startar ett härbärge med upp till 50 platser.

Partiet anser att kommunen måste ta ett större ansvar för att hemlösa och uteliggare slussas in i ordinära boenden där målet är en egen bostad.

Egon Frid skriver i partiets motion till kommunfullmäktige att man delar en generell uppskattning att en procent av varje kommuns befolkning till och från är hemlös och att det därför finns ett behov av 50-talet platser i härbärge eller andra former av tillfälligt boende.

Partiet anser att kommunen måste ta ett större ansvar för att hemlösa och uteliggare slussas in i ordinära boenden där målet är en egen bostad.

Egon Frid skriver i partiets motion till kommunfullmäktige att man delar en generell uppskattning att en procent av varje kommuns befolkning till och från är hemlös och att det därför finns ett behov av 50-talet platser i härbärge eller andra former av tillfälligt boende.