07 feb 2014 18:00

07 jan 2015 09:52

Högskolan vill slippa dra ned

Högskolan i Skövde ska dra ned sina grundutbildningar med 30 miljoner kronor fram till 2016. Efter ett starkt 2013 hoppas styrelsen på att utbildningsdepartementet vill mildra på kraven.

Rektor Sigbritt Karlsson har haft tuffa år sedan hon tillträdde 2010 och skolans framtid har varit osäker efter krav om ökad samverkan och besparingar inom grundutbildningarna.

Nu beskriver hon 2013 som sitt bästa i Skövde så här långt.

– Vi har ökat söktrycket, lyckats bra i kvalitetsutvärderingarna och gjort ett bra ekonomiskt år, sa hon efter fredagens styrelsemöte.

I budgetunderlaget för de kommande åren yrkar skolan på att slippa planerade besparingar i grundutbildningen med 30 miljoner kronor (från dagens 305 miljoner) fram till 2016. Man pekar på att man har nått takbeloppet för 2013.

– Vi tycker att vi har svarar upp mot de krav som ställs på oss. Vi har visat att vi är beredda att ta större ansvar och slippa neddragningar, säger hon.

Samtidigt har man anpassat kostnadskostymen för att slippa snabba förändringar om besparingskraven ligger fast även efter valet. Regeringsskiften kan ju komma att ända förutsättningarna för högskolorna.

Överskott

För 2013 gjorde högskolan ett överskott på 30 miljoner kronor och därmed ökar skolan sitt myndighetskapital till cirka 85 miljoner kronor vilket ger viss handlingsfrihet inför de kommande åren. Skolorna ”ska göra verkstad” av anslagen, men får spara till kommande år inom vissa nivåer.

– At ha lite i ladorna för att slippa en turbulent omställning är en strategi från oss i det här läget, säger styrelseordförande Urban Wass, som även han ser ljusare på framtiden igen.

– Vi vill vara en liten, snabbfotad och nischad högskola som satsar inom fem områden. Vi har haft en skakig tid, men står stabilt nu och vill uppåt, säger Wass.

Rektor Sigbritt Karlsson har haft tuffa år sedan hon tillträdde 2010 och skolans framtid har varit osäker efter krav om ökad samverkan och besparingar inom grundutbildningarna.

Nu beskriver hon 2013 som sitt bästa i Skövde så här långt.

– Vi har ökat söktrycket, lyckats bra i kvalitetsutvärderingarna och gjort ett bra ekonomiskt år, sa hon efter fredagens styrelsemöte.

I budgetunderlaget för de kommande åren yrkar skolan på att slippa planerade besparingar i grundutbildningen med 30 miljoner kronor (från dagens 305 miljoner) fram till 2016. Man pekar på att man har nått takbeloppet för 2013.

– Vi tycker att vi har svarar upp mot de krav som ställs på oss. Vi har visat att vi är beredda att ta större ansvar och slippa neddragningar, säger hon.

Samtidigt har man anpassat kostnadskostymen för att slippa snabba förändringar om besparingskraven ligger fast även efter valet. Regeringsskiften kan ju komma att ända förutsättningarna för högskolorna.

Överskott

För 2013 gjorde högskolan ett överskott på 30 miljoner kronor och därmed ökar skolan sitt myndighetskapital till cirka 85 miljoner kronor vilket ger viss handlingsfrihet inför de kommande åren. Skolorna ”ska göra verkstad” av anslagen, men får spara till kommande år inom vissa nivåer.

– At ha lite i ladorna för att slippa en turbulent omställning är en strategi från oss i det här läget, säger styrelseordförande Urban Wass, som även han ser ljusare på framtiden igen.

– Vi vill vara en liten, snabbfotad och nischad högskola som satsar inom fem områden. Vi har haft en skakig tid, men står stabilt nu och vill uppåt, säger Wass.

Färre studenter

Antalet helårsstudenter vid högskolan i Skövde har krympt senaste åren:

2013: 4 066

2012: 4 294

2011: 4 509

2010: 4 475

2009: 4 423

Källa: Högskolans årsredovisning 2013.