07 feb 2014 06:09

23 jan 2015 15:27

Tjänstemannafacken: Beskedet var väntat

Torsdagens besked var väntat enligt de fackliga företrädarna för tjänstemännen på Volvo Powertrain. Men hur – och om Skövdefabriken påverkas – är för tidigt att säga.
– För tillfället känner jag ingen större oro, säger Erkki Saklanti i Unionen.

Beskedet om kraftiga neddragningar, främst på tjänstemannasidan, kom inte som någon större överraskning för de lokala företrädarna för facklubbarna på Volvo Powertrain. Dels så pågår fackliga förhandlingar om en strukturomvandling inom Volvokoncernen, dels så är Volvo i slutfasen på produktsidan där man introducerat nya lastbilar och motorer.

– I viss mån är detta en naturlig anpassning till att flera stora utvecklingsprojekt nu är klara. Sedan måste man komma ihåg att även om 4 400 är en väldigt hög siffra, så är den förhållandevis liten om man ser till Volvos storlek globalt, säger Erkki Saklanti från Unionen som organiserar 212 medlemmar på Volvo Powertrain.

Ständig anpassning

Varken han eller de andra företrädarna i de lokala facklubbarna kunde på torsdagen svara på om neddragningarna kommer drabba Skövdefabrikens verksamhet. Enligt Erkki Saklanti är det både för tidigt, och väldigt svårt, att i nuläget dra några slutsatser om konsekvenserna för lokala Volvotjänstemän. Totalt organiserar facklubbarna Unionen, Ledarna och Akademikerna drygt 450 medlemmar vid Powertrain.

– Vi anpassar oss ju ständigt. Efter den stora nedgången 2008–2009 har vi arbetat i en väldigt flexibel organisation där vi hyr in extern personal vid behov. Även om det här var ett väldigt tråkigt besked och det är många som kommer drabbas, så känner jag för tillfället ingen större oro för Unionens medlemmar, säger Saklanti.

Raimo Särkijärvi, lokal företrädare för Ledarna, säger till SLA att han inte vill uttala sig innan alla detaljer är klara.

– Det är väldigt svårt att i dagsläget se vilka effekter det här får.

Inom produktionen har man under vintern anpassat sig efter lägre volymer och det finns sedan tidigare beslut om att inte förlänga bemanningsavtal.

– Om man ska spara fyra miljarder per år så inser man att det sparpaket som lades i höstas inte är tillräckligt. Så ur det perspektivet var detta förväntat. Men hur vi påverkas vet jag inte. I första hand verkar ju detta slå mot tjänstemän och konsulter, säger Lars Ask, ordförande i Verkstadsklubben.

Beskedet om kraftiga neddragningar, främst på tjänstemannasidan, kom inte som någon större överraskning för de lokala företrädarna för facklubbarna på Volvo Powertrain. Dels så pågår fackliga förhandlingar om en strukturomvandling inom Volvokoncernen, dels så är Volvo i slutfasen på produktsidan där man introducerat nya lastbilar och motorer.

– I viss mån är detta en naturlig anpassning till att flera stora utvecklingsprojekt nu är klara. Sedan måste man komma ihåg att även om 4 400 är en väldigt hög siffra, så är den förhållandevis liten om man ser till Volvos storlek globalt, säger Erkki Saklanti från Unionen som organiserar 212 medlemmar på Volvo Powertrain.

Ständig anpassning

Varken han eller de andra företrädarna i de lokala facklubbarna kunde på torsdagen svara på om neddragningarna kommer drabba Skövdefabrikens verksamhet. Enligt Erkki Saklanti är det både för tidigt, och väldigt svårt, att i nuläget dra några slutsatser om konsekvenserna för lokala Volvotjänstemän. Totalt organiserar facklubbarna Unionen, Ledarna och Akademikerna drygt 450 medlemmar vid Powertrain.

– Vi anpassar oss ju ständigt. Efter den stora nedgången 2008–2009 har vi arbetat i en väldigt flexibel organisation där vi hyr in extern personal vid behov. Även om det här var ett väldigt tråkigt besked och det är många som kommer drabbas, så känner jag för tillfället ingen större oro för Unionens medlemmar, säger Saklanti.

Raimo Särkijärvi, lokal företrädare för Ledarna, säger till SLA att han inte vill uttala sig innan alla detaljer är klara.

– Det är väldigt svårt att i dagsläget se vilka effekter det här får.

Inom produktionen har man under vintern anpassat sig efter lägre volymer och det finns sedan tidigare beslut om att inte förlänga bemanningsavtal.

– Om man ska spara fyra miljarder per år så inser man att det sparpaket som lades i höstas inte är tillräckligt. Så ur det perspektivet var detta förväntat. Men hur vi påverkas vet jag inte. I första hand verkar ju detta slå mot tjänstemän och konsulter, säger Lars Ask, ordförande i Verkstadsklubben.

Källa: