08 feb 2014 07:00

07 jan 2015 09:52

Hård belastning på mödravården

Mödravården i Skövde har varit hårt belastad hittills i vinter.
– Vi hade rekordmånga inskrivna och dessutom är det svårt att hitta vikarier vid sjukfrånvaro, säger Gro Ims Johansson, chef för mödrahälsovården.

Förra året var det babyboom i Skövde. Under 2012 skrevs 700 Skövdekvinnor in hos mödravården – 2013 var det 850, en ökning med 15 procent.

– Men hur det blir i år går givetvis inte att säga ännu, vi vet inte hur många inskrivningar vi kan förvänta oss. Däremot verkat trenden med babyboom hålla i sig. Vi har i alla fall inga indikationer på att en ändring är på gång, säger Gro Ims Johansson, chef för mödravården i östra Skaraborg.

– Det har varit något färre inskrivningar i januari i år jämfört med 2013, men vi tror att det är en högst tillfällig nedgång.

Tufft för personalen

Under de två sista månaderna förra året var belastningen mycket hård på personalen – på mödravården i Skövde arbetar tiotalet barnmorskor, fördelade på åtta tjänster.

– Vid sjukfrånvaro och annan frånvaro ökar givetvis belastningen på de barnmorskor som arbetar. Problemet är att vi inte får in vikarier. Det finns nämligen få att ta in – flertalet barnmorskor har tjänster på annat håll, säger Gro Ims Johansson.

Barnmorskebristen har lett till att alla kvinnor inte har haft en fast barnmorska.

Snart full bemanning

– Det är ju tanken att man ska ha det, men när vi inte har haft full bemanning har kontinuiteten blivit lidande. Men jag vill poängtera att patientsäkerheten har varit fullgod hela tiden.

Och trots den hårda belastningen har mödravården fått ett mycket gott betyg i den patientenkät som genomfördes i november.

– Det gäller inte minst tillgänglighet och bemötande.

Från och med den 1 april ska mödravården vara fullbemannad igen.

– Det känns skönt efter den här extra påfrestningen.

Föräldrautbildning i vår

I höstas tvingades mödravården ta till akutåtgärder för att hinna med alla inskrivningar i tid. Bland annat ställdes föräldrautbildningen, eller föräldrastöd i grupp som det också heter, in mellan november och mars i år.

– Tanken var att den skulle startat i april i en omarbetad form, men starten flyttas nu fram till i början av maj. Det har tagit lite tid att ta fram den nya modellen.

Förra året var det babyboom i Skövde. Under 2012 skrevs 700 Skövdekvinnor in hos mödravården – 2013 var det 850, en ökning med 15 procent.

– Men hur det blir i år går givetvis inte att säga ännu, vi vet inte hur många inskrivningar vi kan förvänta oss. Däremot verkat trenden med babyboom hålla i sig. Vi har i alla fall inga indikationer på att en ändring är på gång, säger Gro Ims Johansson, chef för mödravården i östra Skaraborg.

– Det har varit något färre inskrivningar i januari i år jämfört med 2013, men vi tror att det är en högst tillfällig nedgång.

Tufft för personalen

Under de två sista månaderna förra året var belastningen mycket hård på personalen – på mödravården i Skövde arbetar tiotalet barnmorskor, fördelade på åtta tjänster.

– Vid sjukfrånvaro och annan frånvaro ökar givetvis belastningen på de barnmorskor som arbetar. Problemet är att vi inte får in vikarier. Det finns nämligen få att ta in – flertalet barnmorskor har tjänster på annat håll, säger Gro Ims Johansson.

Barnmorskebristen har lett till att alla kvinnor inte har haft en fast barnmorska.

Snart full bemanning

– Det är ju tanken att man ska ha det, men när vi inte har haft full bemanning har kontinuiteten blivit lidande. Men jag vill poängtera att patientsäkerheten har varit fullgod hela tiden.

Och trots den hårda belastningen har mödravården fått ett mycket gott betyg i den patientenkät som genomfördes i november.

– Det gäller inte minst tillgänglighet och bemötande.

Från och med den 1 april ska mödravården vara fullbemannad igen.

– Det känns skönt efter den här extra påfrestningen.

Föräldrautbildning i vår

I höstas tvingades mödravården ta till akutåtgärder för att hinna med alla inskrivningar i tid. Bland annat ställdes föräldrautbildningen, eller föräldrastöd i grupp som det också heter, in mellan november och mars i år.

– Tanken var att den skulle startat i april i en omarbetad form, men starten flyttas nu fram till i början av maj. Det har tagit lite tid att ta fram den nya modellen.