10 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

Matsvinnet ska halveras på två år

Matsvinnet på sjukhusen ska halveras på två år.
– Svinnet kommer alltid att finnas men vi ska testa allt för att nå målet, säger Linda Martinsson, produktionschef måltider.

Regionservice, miljösekretariatet och de olika förvaltningarna har mätt matsvinnet på tio produktionskök, 13 restauranger och ett antal vårdavdelningar. Mätningen genomfördes under en vecka och det totala svinnet, allt från det föresvinner i renseriet till det som kastas från tallriken i restaurangen, var 8 435 kilo.

– Det handlar om cirka 20 procents svinn. Vårt mål är att halvera det till 2016, säger Linda Martinsson.

Största svinnet

Den största andelen svinn noterades på vårdavdelningarna där 4 306 kilo mat kastades. Om svinnet från kök och vårdavdelningar delas med antalet portioner så låg det på cirka 100 gram per portion. Sjukhuset i Trollhättan hade det bästa resultatet med 87 gram, Skaraborgs sjukhus Skövde låg på 99 gram, men det kan vara svårt att jämföra de olika sjukhusen.

– Förhållandena kan vara olika, vissa sjukhus har räknat in frukosten, men det viktigaste är att sjukhusen har en utgångspunkt att börja från. Sedan får alla jobba utefter sina förutsättningar, säger Linda Martinsson och tillägger:

– Det var inte förvånande att svinnet är högt på avdelningarna. Vårdpersonalen vet ofta inte när en patient går hem, utan beställer en portion som sedan kanske inte utnyttjas. Det är en bit som vi ska se över; kanske går det att lösa genom att producera kylda en-portionsrätter som förvaras på avdelningarna?

Restaurangsvinn

Restaurangen vid Skas Skövde har 61 gram per portion i svinn, medan restaurangen i Alingsås har 172 grams svinn per portion. Vid sjukhusen i Frölunda var siffran 32 gram.

– Det är ett litet sjukhus, där tar personal tillvara på det mesta som inte serveras till gästerna, men förhållandena är olika även bland restaurangerna, säger Linda Martinsson.

Nu kommer de olika resultaten att analyseras. Samtliga faktorer ska beaktas.

– Det gäller att vara noga och se till helheten, det är svårt att ha en självklar bild.

Regionservice, miljösekretariatet och de olika förvaltningarna har mätt matsvinnet på tio produktionskök, 13 restauranger och ett antal vårdavdelningar. Mätningen genomfördes under en vecka och det totala svinnet, allt från det föresvinner i renseriet till det som kastas från tallriken i restaurangen, var 8 435 kilo.

– Det handlar om cirka 20 procents svinn. Vårt mål är att halvera det till 2016, säger Linda Martinsson.

Största svinnet

Den största andelen svinn noterades på vårdavdelningarna där 4 306 kilo mat kastades. Om svinnet från kök och vårdavdelningar delas med antalet portioner så låg det på cirka 100 gram per portion. Sjukhuset i Trollhättan hade det bästa resultatet med 87 gram, Skaraborgs sjukhus Skövde låg på 99 gram, men det kan vara svårt att jämföra de olika sjukhusen.

– Förhållandena kan vara olika, vissa sjukhus har räknat in frukosten, men det viktigaste är att sjukhusen har en utgångspunkt att börja från. Sedan får alla jobba utefter sina förutsättningar, säger Linda Martinsson och tillägger:

– Det var inte förvånande att svinnet är högt på avdelningarna. Vårdpersonalen vet ofta inte när en patient går hem, utan beställer en portion som sedan kanske inte utnyttjas. Det är en bit som vi ska se över; kanske går det att lösa genom att producera kylda en-portionsrätter som förvaras på avdelningarna?

Restaurangsvinn

Restaurangen vid Skas Skövde har 61 gram per portion i svinn, medan restaurangen i Alingsås har 172 grams svinn per portion. Vid sjukhusen i Frölunda var siffran 32 gram.

– Det är ett litet sjukhus, där tar personal tillvara på det mesta som inte serveras till gästerna, men förhållandena är olika även bland restaurangerna, säger Linda Martinsson.

Nu kommer de olika resultaten att analyseras. Samtliga faktorer ska beaktas.

– Det gäller att vara noga och se till helheten, det är svårt att ha en självklar bild.

  • Alf Ehn