10 feb 2014 13:23

23 jan 2015 15:38

P4-officer blir chef för Somaliastyrka

Insats ska bli mer rådgivande

Överste Anders Svensson har bytt rollen som ställföreträdande chef på Skaraborgs regemente, P4, till ställföreträdande chef för en EU-insats i Somalia.

Under ett år kommer överste Anders Svensson att delta i arbetet med att styra Europeiska unionens träningsmission i Somalia, EUTM Somalia, från ren utbildnings- och träningsinsats till att även vara rådgivande och mentorerande.

– Uppdraget är både hedersamt och utmanande. Hedersamt så tillvida att Sverige fått möjlighet att bemanna befattningen som Deputy Mission Commander. Och utmanande utifrån att insatsen som sådan har helt ändrat fokus till att från och med nu bedriva all sin verksamhet i Somalia och därmed den komplexitet som det innebär, säger Anders Svensson i ett pressmeddelande.

Sedan 2010 har EU tränat och utbildat cirka 3 600 soldater och officerare som ska hjälpa till att stabilisera situationen i Somalia. Sverige kommer tillsammans med flera andra EU-medlemmar fortsätta att bidra med personal till insatsen.

Under ett år kommer överste Anders Svensson att delta i arbetet med att styra Europeiska unionens träningsmission i Somalia, EUTM Somalia, från ren utbildnings- och träningsinsats till att även vara rådgivande och mentorerande.

– Uppdraget är både hedersamt och utmanande. Hedersamt så tillvida att Sverige fått möjlighet att bemanna befattningen som Deputy Mission Commander. Och utmanande utifrån att insatsen som sådan har helt ändrat fokus till att från och med nu bedriva all sin verksamhet i Somalia och därmed den komplexitet som det innebär, säger Anders Svensson i ett pressmeddelande.

Sedan 2010 har EU tränat och utbildat cirka 3 600 soldater och officerare som ska hjälpa till att stabilisera situationen i Somalia. Sverige kommer tillsammans med flera andra EU-medlemmar fortsätta att bidra med personal till insatsen.