11 feb 2014 18:25

07 jan 2015 10:08

Sjukhus tvingas betala skadestånd

Skaraborgs sjukhus gjorde en upphandling hösten 2013 av ett bemanningsföretag som skulle tillhandahålla sjuksköterskor inom akutsjukvården.

Upphandlingen hade dock inte gjorts på rätt sätt och sjukhuset valde därför att säga upp avtalet.

Skaraborgs sjukhus och bemanningsföretaget har nu kommit överens om en uppgörelse som innebär att sjukhuset betalar 264 000 kronor i skadestånd till företaget.

Skaraborgs sjukhus gjorde en upphandling hösten 2013 av ett bemanningsföretag som skulle tillhandahålla sjuksköterskor inom akutsjukvården.

Upphandlingen hade dock inte gjorts på rätt sätt och sjukhuset valde därför att säga upp avtalet.

Skaraborgs sjukhus och bemanningsföretaget har nu kommit överens om en uppgörelse som innebär att sjukhuset betalar 264 000 kronor i skadestånd till företaget.