11 feb 2014 06:10

23 jan 2015 15:38

Långt till jämlik föräldraledighet

Allt fler män i Skövde är hemma med sina barn men det är fortfarande kvinnorna som tar ut överlägset mest föräldrapenning. Susanne Emanuelsson och hennes man har delat på föräldraledigheten.
– Det är nog nyttigt för alla parter, säger hon.

35-åriga Susanne och hennes man Carl-Gunnar var hemma lika länge, sex månader var, med parets första barn Viktor som nu är fyra år. Med familjens andra barn, 10 månader gamla dottern Wilma, blir fördelningen lite annorlunda. Susanne tänker vara ledig i ett drygt år, innan maken tar över och är hemma sex månader igen.

– Nu när vi bor i Skövde har det varit lättare att ”snåla” med föräldradagarna. När Viktor föddes bodde vi i Göteborg och då hade vi helt andra boendekostnader. Dagarna räckte inte lika länge som nu, säger Susanne som tycker det känns naturligt att båda är hemma med barnen.

– Det har aldrig varit någon stor fråga för oss och båda har dessutom velat vara föräldralediga. Och man märker ju bland andra föräldrar att fler och fler delar på ansvaret, säger Susanne.

Lika år 2040

Men även om allt fler män i Skövde tar ut föräldrapenning så är det långt kvar till en jämlik barnledighet. Under 2013 stod männen för 24 procent av den totala andelen föräldradagar i Skövde. Det är visserligen en ökning med nästan en procent från året innan och hela 11 procent mer jämfört med år 2000, men ändå långt ifrån jämlikt.

Enligt Försäkringskassan statistik dröjer det, med nuvarande ökningstakt, fram till år 2040 innan föräldrapenninguttaget blir lika mellan män och kvinnor. Männens uttag av dagar ökar främst för barn i 2–3-årsåldern. Under barnens första år är det väldigt få pappor som är barnlediga, utöver de så kallade pappadagarna vid födseln.

Ekonomin spelar in

Skövdebon Jessica Thor, just nu mammaledig med åtta månader gamla sonen Kevin, tror att pengar och ekonomi ligger bakom att relativt få pappor är hemma med sina barn under de första uppväxtåren.

– I vår familj har jag varit föräldraledig med barnen medan min sambo har jobbat, för det har varit fördelaktigare helt enkelt. Och så tror jag ganska många resonerar, säger hon.

Även när det gäller uttag av föräldrapenning för vård av barn är kvinnorna i majoritet. i Skövde stod kvinnorna för 61,8 procent av vab-dagarna ifjol. Försäkringskassan betalade förra året ut 140 miljoner kronor i föräldrapenning till totalt 4 250 män och kvinnor i Skövde.

35-åriga Susanne och hennes man Carl-Gunnar var hemma lika länge, sex månader var, med parets första barn Viktor som nu är fyra år. Med familjens andra barn, 10 månader gamla dottern Wilma, blir fördelningen lite annorlunda. Susanne tänker vara ledig i ett drygt år, innan maken tar över och är hemma sex månader igen.

– Nu när vi bor i Skövde har det varit lättare att ”snåla” med föräldradagarna. När Viktor föddes bodde vi i Göteborg och då hade vi helt andra boendekostnader. Dagarna räckte inte lika länge som nu, säger Susanne som tycker det känns naturligt att båda är hemma med barnen.

– Det har aldrig varit någon stor fråga för oss och båda har dessutom velat vara föräldralediga. Och man märker ju bland andra föräldrar att fler och fler delar på ansvaret, säger Susanne.

Lika år 2040

Men även om allt fler män i Skövde tar ut föräldrapenning så är det långt kvar till en jämlik barnledighet. Under 2013 stod männen för 24 procent av den totala andelen föräldradagar i Skövde. Det är visserligen en ökning med nästan en procent från året innan och hela 11 procent mer jämfört med år 2000, men ändå långt ifrån jämlikt.

Enligt Försäkringskassan statistik dröjer det, med nuvarande ökningstakt, fram till år 2040 innan föräldrapenninguttaget blir lika mellan män och kvinnor. Männens uttag av dagar ökar främst för barn i 2–3-årsåldern. Under barnens första år är det väldigt få pappor som är barnlediga, utöver de så kallade pappadagarna vid födseln.

Ekonomin spelar in

Skövdebon Jessica Thor, just nu mammaledig med åtta månader gamla sonen Kevin, tror att pengar och ekonomi ligger bakom att relativt få pappor är hemma med sina barn under de första uppväxtåren.

– I vår familj har jag varit föräldraledig med barnen medan min sambo har jobbat, för det har varit fördelaktigare helt enkelt. Och så tror jag ganska många resonerar, säger hon.

Även när det gäller uttag av föräldrapenning för vård av barn är kvinnorna i majoritet. i Skövde stod kvinnorna för 61,8 procent av vab-dagarna ifjol. Försäkringskassan betalade förra året ut 140 miljoner kronor i föräldrapenning till totalt 4 250 män och kvinnor i Skövde.

Föräldrapenning

Uttag av föräldrapenning, tillfällig och för vård av barn, antal dagar i Skövde

Män Kvinnor Totalt

2010 59 114 207 071 266 184

2011 59 022 202 757 261 774

2012 62 069 202 984 265 053

2013 65 478 205 790 271 267

Källa: Försäkringskassan