12 feb 2014 15:14

07 jan 2015 09:52

Skövde har lägst företagsamhet

Skövde har lägst andel företagsamma personer i Skaraborg. Det visar en ny rapport från Svenskt näringsliv.

Med företagsam innebär att man har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag räknas som företagsam.

I Skövde var det 2013 8,9 procent av befolkningen som kan räknas in i den kategorin. Högst andel i Skaraborg har Essunga med 17 procent och rikssnittet ligger på 12,1 procent.

Positivt för Skövde är dock att andelen har ökat med 1,4 procent jämfört med 2012 och bland unga är ökningen 4,4 procent.

Den stora raketen är dock Tibro där andelen företagsamma ökat med 4,6 procent (för unga 13,3 procent) från 2012 till 2013 – det är den största ökningen i Västra Götaland.

Sammantaget ökade företagsamheten i Västra Götalands län med 1,6 procent, vilket är 0,2 procentenheter mer än i riket.

Skövde har lägst andel företagsamma personer i Skaraborg. Det visar en ny rapport från Svenskt näringsliv.

Med företagsam innebär att man har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag räknas som företagsam.

I Skövde var det 2013 8,9 procent av befolkningen som kan räknas in i den kategorin. Högst andel i Skaraborg har Essunga med 17 procent och rikssnittet ligger på 12,1 procent.

Positivt för Skövde är dock att andelen har ökat med 1,4 procent jämfört med 2012 och bland unga är ökningen 4,4 procent.

Den stora raketen är dock Tibro där andelen företagsamma ökat med 4,6 procent (för unga 13,3 procent) från 2012 till 2013 – det är den största ökningen i Västra Götaland.

Sammantaget ökade företagsamheten i Västra Götalands län med 1,6 procent, vilket är 0,2 procentenheter mer än i riket.