12 feb 2014 18:05

07 jan 2015 10:08

Motion om autism besvarad

Ksau har behandlat en motion från Per Johansson som för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen föreslagit fler boenden för unga och vuxna med autism. I dag är kön lång för att få ett eget boende, enligt motionen. Omvårdnadsnämnden har i sitt yttrande skrivit att de avser fortsätta arbetet med att skapa olika boenden för vuxna som har stöd av LSS och att motionen därigenom är besvarad. Ksau beslutade enligt omvårdnadsnämndens förslag men Socialdemokraterna reserverade sig och yrkade bifall till motionen.

Ksau har behandlat en motion från Per Johansson som för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen föreslagit fler boenden för unga och vuxna med autism. I dag är kön lång för att få ett eget boende, enligt motionen. Omvårdnadsnämnden har i sitt yttrande skrivit att de avser fortsätta arbetet med att skapa olika boenden för vuxna som har stöd av LSS och att motionen därigenom är besvarad. Ksau beslutade enligt omvårdnadsnämndens förslag men Socialdemokraterna reserverade sig och yrkade bifall till motionen.