12 feb 2014 19:30

07 jan 2015 10:08

Kulturskola på gång

En kulturskola kan bli verklighet i Skövde. Åtminstone ska möjligheterna till en sådan utredas efter en S-motion.

Socialdemokraterna har genom Anita Löfgren och Anita Andersson motionerat om en kulturskola enligt El Sistema i Skövde.

El Sistema är ett system för kör- och orkesterskola där musik används som ett verktyg för social och mänsklig utveckling i undervisningen, skriver duon, och föreslår att kommunen utreder möjligheterna till en kulturskola i Skövde.

– Ett enigt ksau beslutade att bifalla motionen och göra utredningen som föreslås, säger ksau-ordföranden Katarina Jonsson (M).

Ingår i samma enhet

Kulturnämnden, som kommer att få uppdraget, har i ett yttrande påpekat att El Sistema-modellen är framgångsrik i framför allt Göteborg och att ett arbete med att starta en kulturskola i Skövde delvis pågår.

Musikskolan och Skövde stadsmuseum ingår nu i samma enhet och nya ämnen och undervisningsformer ska arbetas fram – möjligen under samma tak.

Ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige innan det är klart.

Socialdemokraterna har genom Anita Löfgren och Anita Andersson motionerat om en kulturskola enligt El Sistema i Skövde.

El Sistema är ett system för kör- och orkesterskola där musik används som ett verktyg för social och mänsklig utveckling i undervisningen, skriver duon, och föreslår att kommunen utreder möjligheterna till en kulturskola i Skövde.

– Ett enigt ksau beslutade att bifalla motionen och göra utredningen som föreslås, säger ksau-ordföranden Katarina Jonsson (M).

Ingår i samma enhet

Kulturnämnden, som kommer att få uppdraget, har i ett yttrande påpekat att El Sistema-modellen är framgångsrik i framför allt Göteborg och att ett arbete med att starta en kulturskola i Skövde delvis pågår.

Musikskolan och Skövde stadsmuseum ingår nu i samma enhet och nya ämnen och undervisningsformer ska arbetas fram – möjligen under samma tak.

Ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige innan det är klart.

  • Carl Johan Hjerpe