12 feb 2014 07:30

23 jan 2015 15:38

Renoverar ledningar med strumpor

Planerat underhållsarbete pågår på ungefär tre kilometer av vatten- och avloppsledningarna i Skövde kommun. Under tisdagen ersattes 158 meter ledning på Havstena – helt utan grävarbete.

Med hjälp av en vajer dras en specialbeställd glasfiberstrumpa genom den renspolade vatten- och avloppsledningen.

– Den mjuka strumpan är som en ballong som vi blåser upp med trycklyft mellan två brunnar. Sen kör vi in en maskin med uv-ljus som härdar materialet, förklarar Andreas Lindquist, som tillsammans med sina kollegor från Avloppsrallarna utför arbetet i Skövde.

På så sätt bildas en ny ledning i den befintliga. Sedan skickas en robot in för att borra upp hålen till berörda fastigheters servisanslutningar.

Filmas och bedöms

Underhållsarbetet sker regelbundet och helt utan schaktning, och denna vinter handlar det om 2,9 kilometer ledningar i Skövde, Skultorp, Värsås och Tidan som ska renoveras.

– Det handlar om att hålla ledningsnätet i bra skick. Och för att kunna prioritera rätt så filmar vi varje år 20–25 kilometer av ledningarna för att se var det är dåligt, berättar Tomas Lindberg, som är ansvarig för ledningsnätet i Skövde kommun.

Det finns ungefär 88 mil huvudledningar i kommunen och det är inte ovanligt med sprickbildningar eller frätskador i de gamla betong- och gjutjärnsledningarna.

– Men Skövde arbetar väldigt förebyggande med sina ledningar. Och allt de satsar nu har de igen i framtiden. Det kan snabbt bli stora kostnader om ledningar rasar och man måste gräva upp dem, säger Andreas Lindquist.

– Det var min företrädare Christer Ottosson som påbörjade arbetet att hålla efter ledningarna varje vinter. Om man ser till antalet driftsstopp så hade vi 15 förra året. Jämför man med liknande kommuner i samma storlek så ligger de runt 40–50, säger Tomas Lindberg.

Årets arbete kostar 2,7 miljoner kronor och beräknas vara klart i början av april.

Med hjälp av en vajer dras en specialbeställd glasfiberstrumpa genom den renspolade vatten- och avloppsledningen.

– Den mjuka strumpan är som en ballong som vi blåser upp med trycklyft mellan två brunnar. Sen kör vi in en maskin med uv-ljus som härdar materialet, förklarar Andreas Lindquist, som tillsammans med sina kollegor från Avloppsrallarna utför arbetet i Skövde.

På så sätt bildas en ny ledning i den befintliga. Sedan skickas en robot in för att borra upp hålen till berörda fastigheters servisanslutningar.

Filmas och bedöms

Underhållsarbetet sker regelbundet och helt utan schaktning, och denna vinter handlar det om 2,9 kilometer ledningar i Skövde, Skultorp, Värsås och Tidan som ska renoveras.

– Det handlar om att hålla ledningsnätet i bra skick. Och för att kunna prioritera rätt så filmar vi varje år 20–25 kilometer av ledningarna för att se var det är dåligt, berättar Tomas Lindberg, som är ansvarig för ledningsnätet i Skövde kommun.

Det finns ungefär 88 mil huvudledningar i kommunen och det är inte ovanligt med sprickbildningar eller frätskador i de gamla betong- och gjutjärnsledningarna.

– Men Skövde arbetar väldigt förebyggande med sina ledningar. Och allt de satsar nu har de igen i framtiden. Det kan snabbt bli stora kostnader om ledningar rasar och man måste gräva upp dem, säger Andreas Lindquist.

– Det var min företrädare Christer Ottosson som påbörjade arbetet att hålla efter ledningarna varje vinter. Om man ser till antalet driftsstopp så hade vi 15 förra året. Jämför man med liknande kommuner i samma storlek så ligger de runt 40–50, säger Tomas Lindberg.

Årets arbete kostar 2,7 miljoner kronor och beräknas vara klart i början av april.

  • Carl Johan Hjerpe