13 feb 2014 06:00

07 jan 2015 10:08

Vill återvinna på fler ställen

En Skövdebo har i ett medborgarförslag föreslagit att införa fler återvinningsstationer i Skövde och att kommunen ser över informationen kring sopsortering. Förslaget har skickats på remiss till Avfallshantering östra Skaraborg som tycker att medborgarförslaget bör avslås eftersom ansvaret för återvinning ligger på producenterna. Ksau har dock återremitterat förslaget eftersom de vill höra om också samhällsbyggnadsförvaltningen har några synpunkter. Dessutom väntas en regeringsutredning i ansvarsfrågan snart vara klar.

En Skövdebo har i ett medborgarförslag föreslagit att införa fler återvinningsstationer i Skövde och att kommunen ser över informationen kring sopsortering. Förslaget har skickats på remiss till Avfallshantering östra Skaraborg som tycker att medborgarförslaget bör avslås eftersom ansvaret för återvinning ligger på producenterna. Ksau har dock återremitterat förslaget eftersom de vill höra om också samhällsbyggnadsförvaltningen har några synpunkter. Dessutom väntas en regeringsutredning i ansvarsfrågan snart vara klar.