13 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

Cementa blandar flygaska i cementen

Cementa kommer inom kort att genomföra försök med att använda flygaska från koleldade kraftverk i tillverkningsprocessen. Avsikten är att på sikt blanda i flygaska i cementproduktionen.
– Det finns stora miljömässiga vinster, säger Marie Sjöstrand, miljö- och kvalitetschef vid Cementa.

Skövdefabriken har i en anmälan till länsstyrelsen aviserat att man tänker utföra ett flertal produktionsförsök med flygaska under 2014, varav det första under vecka 17 i april. Cementas första prov kommer att pågå under 2–4 driftsdygn med drygt 20 procents tillsättning i cementkvarnen under malningen, totalt 500 ton.

– Detta är en del av vårt pågående miljöarbete där vi vill minska slutproduktens koldioxidbelastning genom att delvis ersätta klinker med flygaska, säger Marie Sjöstrand.

Transport från Danmark

Miljöeffekten uppstår, enligt Sjöstrand, när man i stället för att tillverka klinker genom förbränning av kalksten, kan ersätta klinker med askan som tillförs i slutet av tillverkningsprocessen. Att flygaskan ska levereras i bulkbilar och transporteras över både vatten och land från leverantören Emineral i Danmark uppväger ändå själva miljövinsten i slutändan, säger Sjöstrand:

– Den koldioxidpåverkan vi får i ugnen från både bränsle och material är betydligt större än vid transporten av flygaskan.

Användes på 1980-talet

Vid Cementas anläggning vid Slite på Gotland används redan flygaska i produktionen av Cementas nya Bascement, som enligt företagets mätningar har gett tio procent lägre koldioxidpåverkan genom kraftigt reducerad klinkeranvändning. Tanken är att även Skövdefabriken på sikt ska använda sig av restprodukten som en naturlig inblandning i cementtillverkningen.

– Flygaska är ett beprövat material som användes här i Skövde redan på 1980-talet, men sedan har det varit borta under en längre tid. För vår del handlar det nu om att i första skedet säkerställa att tillverkningsprocessen fungerar som den ska och att produkten håller hög kvalitet. Sedan går vi vidare med större tester i produktionen, säger Marie Sjöstrand.

Skövdefabriken har i en anmälan till länsstyrelsen aviserat att man tänker utföra ett flertal produktionsförsök med flygaska under 2014, varav det första under vecka 17 i april. Cementas första prov kommer att pågå under 2–4 driftsdygn med drygt 20 procents tillsättning i cementkvarnen under malningen, totalt 500 ton.

– Detta är en del av vårt pågående miljöarbete där vi vill minska slutproduktens koldioxidbelastning genom att delvis ersätta klinker med flygaska, säger Marie Sjöstrand.

Transport från Danmark

Miljöeffekten uppstår, enligt Sjöstrand, när man i stället för att tillverka klinker genom förbränning av kalksten, kan ersätta klinker med askan som tillförs i slutet av tillverkningsprocessen. Att flygaskan ska levereras i bulkbilar och transporteras över både vatten och land från leverantören Emineral i Danmark uppväger ändå själva miljövinsten i slutändan, säger Sjöstrand:

– Den koldioxidpåverkan vi får i ugnen från både bränsle och material är betydligt större än vid transporten av flygaskan.

Användes på 1980-talet

Vid Cementas anläggning vid Slite på Gotland används redan flygaska i produktionen av Cementas nya Bascement, som enligt företagets mätningar har gett tio procent lägre koldioxidpåverkan genom kraftigt reducerad klinkeranvändning. Tanken är att även Skövdefabriken på sikt ska använda sig av restprodukten som en naturlig inblandning i cementtillverkningen.

– Flygaska är ett beprövat material som användes här i Skövde redan på 1980-talet, men sedan har det varit borta under en längre tid. För vår del handlar det nu om att i första skedet säkerställa att tillverkningsprocessen fungerar som den ska och att produkten håller hög kvalitet. Sedan går vi vidare med större tester i produktionen, säger Marie Sjöstrand.

Flygaska

Flygaska som tillsats vid cement- och betongtillverkning är CE-standardiserad och får endast komma från koleldade kraft- och värmeverk, och är sin sammansättning som restprodukt i huvudsak bestående av aluminiumsilikatglas. Det innebär exempelvis att den flygaska som uppstår vid förbränning av kommunalt och industriellt avfall, som vid Skövde värmeverk, inte får blandas i cement. Flygaskan är den icke brännbara mineraliska delen av kolet och är ett puzzolant material, vilket innebär att det reagerar med kalciumhydroxid och vatten, och kan därför delvis ersätta klinker i cement.

Källa: Cementa, Wikipedia