13 feb 2014 06:10

23 jan 2015 15:38

Kraftigt lönelyft för ny vd

Styrelsen för Skövdenät AB har fastställt vd Anders Rindefors lön till 57 000 kronor i månaden. Det är 12 650 kronor mer än vad han har i dag – för motsvarande arbete.

Anställningsavtalet för Skövdenäts vd har godkänts av det nybildade bolagets styrelse och undertecknades i tisdags av ordföranden Katarina Jonsson (M).

Som SLA tidigare berättat är det nuvarande chefen för Skövde Elnät, Anders Rindefors, som blir det kommunala bolagets förste vd.

Hans månadslön höjs i och med det från 44 350 kronor (2013 års löneläge) till 57 000 kronor (2014) vilket är en ökning på 28 procent.

Mer ansvar

– Att drifta ett bolag är lite annorlunda än en enhet i sig. Som enhetschef för Skövde Elnät svarade han under dels sin förvaltningschef och dels kommunchefen. Som vd har han nu ytterst ansvar för verksamheten och är själv högste chef, säger Katarina Jonsson, som tror att en extern rektrytering hade blivit mer kostsam och utdragen om man skulle hitta någon med motsvarande kompetens.

– Som vd har han andra förutsättningar runt omkring arbetet, men även arbetsuppgifterna förändras, säger Katarina Jonsson.

Anders Rindefors har rätt till tjänstebil enligt avtalet men har ännu inte valt någon. Som alternativ kan han välja reseersättning.

Någon övertidsersättning får han inte, men han har möjlighet att växla lön mot avsättning till pensionsförsäkring. Genom löneväxling flyttar man pengar från lönen till pensionen vilket kan vara fördelaktigt eftersom man då betalar mindre skatt på pengarna.

Han har en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Lönejustering sker årligen och ska grundas i huvudsak på prestation.

Han tillträder officiellt tjänsten som vd 1 april, samtidigt som Skövdenät AB tar över Skövde Elnäts verksamhet. Fram tills dess ingår den fortsatt som en enhet i tekniska förvaltningens affärsdrivande verksamhet.

Anställningsavtalet för Skövdenäts vd har godkänts av det nybildade bolagets styrelse och undertecknades i tisdags av ordföranden Katarina Jonsson (M).

Som SLA tidigare berättat är det nuvarande chefen för Skövde Elnät, Anders Rindefors, som blir det kommunala bolagets förste vd.

Hans månadslön höjs i och med det från 44 350 kronor (2013 års löneläge) till 57 000 kronor (2014) vilket är en ökning på 28 procent.

Mer ansvar

– Att drifta ett bolag är lite annorlunda än en enhet i sig. Som enhetschef för Skövde Elnät svarade han under dels sin förvaltningschef och dels kommunchefen. Som vd har han nu ytterst ansvar för verksamheten och är själv högste chef, säger Katarina Jonsson, som tror att en extern rektrytering hade blivit mer kostsam och utdragen om man skulle hitta någon med motsvarande kompetens.

– Som vd har han andra förutsättningar runt omkring arbetet, men även arbetsuppgifterna förändras, säger Katarina Jonsson.

Anders Rindefors har rätt till tjänstebil enligt avtalet men har ännu inte valt någon. Som alternativ kan han välja reseersättning.

Någon övertidsersättning får han inte, men han har möjlighet att växla lön mot avsättning till pensionsförsäkring. Genom löneväxling flyttar man pengar från lönen till pensionen vilket kan vara fördelaktigt eftersom man då betalar mindre skatt på pengarna.

Han har en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Lönejustering sker årligen och ska grundas i huvudsak på prestation.

Han tillträder officiellt tjänsten som vd 1 april, samtidigt som Skövdenät AB tar över Skövde Elnäts verksamhet. Fram tills dess ingår den fortsatt som en enhet i tekniska förvaltningens affärsdrivande verksamhet.

  • Carl Johan Hjerpe