14 feb 2014 10:33

07 jan 2015 09:52

Ritningsarkivet har fått sin dom

I somras lade Skövde kommun ut sitt ritningsarkiv på internet. En medborgare anmälde då kommunen till Datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen (PUL). Nu har Datainspektionens dom fallit.

Beslutet innebär att anmälan avslås. Kommunen får därmed fortsätta att ha ritningsarkivet utlagt på sin hemsida.

– Nämndens intresse överskrider den enskildes intresse, säger Susanne Johansson, nämndsekreterare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutet innebär att anmälan avslås. Kommunen får därmed fortsätta att ha ritningsarkivet utlagt på sin hemsida.

– Nämndens intresse överskrider den enskildes intresse, säger Susanne Johansson, nämndsekreterare på samhällsbyggnadsförvaltningen.