14 feb 2014 19:34

07 jan 2015 10:08

Sjukhem hade inte kontrollerat brandlarm

SKÖVDE

Skaraborgs sjukhem på Lögegatan i Skövde har slarvat med kontrollen av sitt brandskydd. Vid ett tillsynsbesök nu februari upptäckte räddningstjänsten att sprinkleranläggning och automatiskt brandlarm inte hade besiktigats sedan 2011.

Besiktningen ska normalt göras med intervaller om 15 månader vilket inte har skett här.

Räddningstjänsten östra Skaraborg skriver i sitt tillsynsprotokoll bristerna måste åtgärdas senast 3 april. Stiftelsen som driver sjukhemmet riskerar annars ett föreläggande.

Skaraborgs sjukhem på Lögegatan i Skövde har slarvat med kontrollen av sitt brandskydd. Vid ett tillsynsbesök nu februari upptäckte räddningstjänsten att sprinkleranläggning och automatiskt brandlarm inte hade besiktigats sedan 2011.

Besiktningen ska normalt göras med intervaller om 15 månader vilket inte har skett här.

Räddningstjänsten östra Skaraborg skriver i sitt tillsynsprotokoll bristerna måste åtgärdas senast 3 april. Stiftelsen som driver sjukhemmet riskerar annars ett föreläggande.