14 feb 2014 15:25

23 jan 2015 15:38

Kommunens anmälda arkiv blir kvar

Skövde kommuns ritningsarkiv strider inte mot personuppgiftslagen (PUL). Detta har Datainspektionen kommit fram till.
– Vi tolkar beslutet som att det vi gjorde var helt okej, säger Susanne Johansson, sekreterare på samhällsbyggnadsnämnden.

I slutet av juni lade Skövde kommun som den första kommunen i landet ut samtliga fastighetsritningar på sin hemsida. Bland annat för att mäklare, som dagligen ringer och vill ha planlösningar, ska kunna hitta dem själva. Fastigheterna är fritt sökbara bara du har fastighetsbeteckningen. Inget log-in krävs. Det tog inte många veckor innan förvaltningen anmäldes till DI.

Kan skada?

Anmälaren menade att man kan samköra olika system för att få fram information för att eventuellt kunna skada någon. I början av veckan kom dock beslutet från DI. Söktjänsten strider inte mot PUL.

– Nämndens intresse överskrider den enskildes intresse, säger Susanne Johansson.

Skövde kommun hade också rådfrågat DI innan arkivet lades ut och myndigheten säger samma sak nu som då.

– De säger att vi ska vara noga med att inte släppa ut persondata, utan bara fastighetsbeteckningarna.

Särskilda rutiner

DI:s beslut är prejudicerande och har stor betydelse för hur man ska hantera fastigheter som personuppgifter.

– Det är fler kommuner som lagt ut sina ritningsarkiv. Men inga har det lika fritt som vi, säger Susanne Johansson.

Datainspektionen förutsätter dock att samhällsbyggnadsnämnden ser till att det finns särskilda instruktioner och rutiner for att säkerställa att känsliga eller skyddade personuppgifter inte röjs genom en publicering på webbplatsen.

I slutet av juni lade Skövde kommun som den första kommunen i landet ut samtliga fastighetsritningar på sin hemsida. Bland annat för att mäklare, som dagligen ringer och vill ha planlösningar, ska kunna hitta dem själva. Fastigheterna är fritt sökbara bara du har fastighetsbeteckningen. Inget log-in krävs. Det tog inte många veckor innan förvaltningen anmäldes till DI.

Kan skada?

Anmälaren menade att man kan samköra olika system för att få fram information för att eventuellt kunna skada någon. I början av veckan kom dock beslutet från DI. Söktjänsten strider inte mot PUL.

– Nämndens intresse överskrider den enskildes intresse, säger Susanne Johansson.

Skövde kommun hade också rådfrågat DI innan arkivet lades ut och myndigheten säger samma sak nu som då.

– De säger att vi ska vara noga med att inte släppa ut persondata, utan bara fastighetsbeteckningarna.

Särskilda rutiner

DI:s beslut är prejudicerande och har stor betydelse för hur man ska hantera fastigheter som personuppgifter.

– Det är fler kommuner som lagt ut sina ritningsarkiv. Men inga har det lika fritt som vi, säger Susanne Johansson.

Datainspektionen förutsätter dock att samhällsbyggnadsnämnden ser till att det finns särskilda instruktioner och rutiner for att säkerställa att känsliga eller skyddade personuppgifter inte röjs genom en publicering på webbplatsen.

Ur DI:s beslut

”Nämndens syfte med att tillgängliggöra ritningsarkivet är att dels underlätta for allmänheten, exempelvis mäklare, arkitektbyråer och fastighetsägare, att ta del av ritningarna på egen hand, dels minska administrationen och effektivisera sin egen verksamhet vid utlämnande av dessa handlingar.

De personuppgifter som tillgängliggörs i och med en publicering på internet av ritningsarkivet är ett fåtal indirekta personuppgifter om den enskilde. Ritningsarkivet ar enbart sökbart utifrån en fastighetsbeteckning och det är endast själva ritningen på huset som visas. Sammantaget bedömer Datainspektionen att nämndens intresse av att behandla personuppgifterna på avsett sätt överstiger den enskildes intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.”

Källa: Datainspektionen