14 feb 2014 20:00

23 jan 2015 15:38

Program ska stötta funktionshindrade

Utbildning, bemötande och ökad kunskap. Rådet för funktionshinder har anlagt förslag till nytt åtgärdsprogram.
– De kommer märka att det stegvis utvecklas en bättre förståelse, säger Ulla-Britt Hagström, ordförande i Funktionshinderrådet.

Under fredagen presenterade Skövde kommun ett nytt åtgärdsprogram för funktionshindrade. Förslaget skall överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

– Vi ser helst att det går till fullmäktige i vår. Vi tycker att det ska bli klart denna mandatperiod så att det inte fördröjs av nya politiker. Upphandlingen är delvis en vision. Att uppnå målen blir upp till varje nämnd. menar Ulla-Britt Hagström, ordförande i Funktionshinderrådet.

Samverkan

Det nya programmet har vuxit fram i samverkan mellan föreningar och kommunens förvaltningar. Fokusområden är tillgänglighet för alla, utbildning, bemötande och ökad kunskap.

– Det handlar mycket om attityd och att få ett mer övergripande tänk. Det viktigaste är utbildning. Den stora utmaningen är att upphandlarna har det perspektivet, berättar Jan-Åke Bengtsson, ordförande i referensgruppen för funktionshinder, Skövde kommun.

Innan 2012 tillhörde rådet omvårdnadsnämnden. Sedan ett drygt år tillbaks ligger rådet under kommunstyrelsen vilket innebär att alla nämnder måste kopplas in och det täcker upp flera delar av samhället. Samtidigt får det en större tyngd i politiska beslut.

– Vi kommer nu ut till hela kommunen. När det handlar om kommunstyrelsen kan de peka med hela handen, annars kommer vi ingenstans. Dessutom kan de ju äska pengar om det skulle behövas, hävdar Jan-Åke Bengtsson.

Ökad förståelse

Sedan det senaste programmet antogs 2002 har mycket förändrats. Kommunens hemsida har anpassats efter olika läshjälpmedel, tillgänglighetsdatabasen finns publicerad och det finns mer information i lättläst. Företrädarna upplever större förståelse och centrum har anpassats bättre. Trots detta finns en del kvar att jobba på.

– Framförallt tillgänglighet i transportssystemet och offentliga toaletter, menar Jan-Åke Bengtsson.

Under fredagen presenterade Skövde kommun ett nytt åtgärdsprogram för funktionshindrade. Förslaget skall överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

– Vi ser helst att det går till fullmäktige i vår. Vi tycker att det ska bli klart denna mandatperiod så att det inte fördröjs av nya politiker. Upphandlingen är delvis en vision. Att uppnå målen blir upp till varje nämnd. menar Ulla-Britt Hagström, ordförande i Funktionshinderrådet.

Samverkan

Det nya programmet har vuxit fram i samverkan mellan föreningar och kommunens förvaltningar. Fokusområden är tillgänglighet för alla, utbildning, bemötande och ökad kunskap.

– Det handlar mycket om attityd och att få ett mer övergripande tänk. Det viktigaste är utbildning. Den stora utmaningen är att upphandlarna har det perspektivet, berättar Jan-Åke Bengtsson, ordförande i referensgruppen för funktionshinder, Skövde kommun.

Innan 2012 tillhörde rådet omvårdnadsnämnden. Sedan ett drygt år tillbaks ligger rådet under kommunstyrelsen vilket innebär att alla nämnder måste kopplas in och det täcker upp flera delar av samhället. Samtidigt får det en större tyngd i politiska beslut.

– Vi kommer nu ut till hela kommunen. När det handlar om kommunstyrelsen kan de peka med hela handen, annars kommer vi ingenstans. Dessutom kan de ju äska pengar om det skulle behövas, hävdar Jan-Åke Bengtsson.

Ökad förståelse

Sedan det senaste programmet antogs 2002 har mycket förändrats. Kommunens hemsida har anpassats efter olika läshjälpmedel, tillgänglighetsdatabasen finns publicerad och det finns mer information i lättläst. Företrädarna upplever större förståelse och centrum har anpassats bättre. Trots detta finns en del kvar att jobba på.

– Framförallt tillgänglighet i transportssystemet och offentliga toaletter, menar Jan-Åke Bengtsson.

  • Frans Nilsson