15 feb 2014 15:00

07 jan 2015 10:09

Ingen vinkel på hus i Tingshusparken

Flerfamiljshuset som planeras vid den gamla tingsrätten i centrala Skövde har ändrat form. På ritningen som presenterades på byggnadsnämndens presskonferens på fredagen var huset inte längre L-format, utan hela huskroppen löper utmed Storgatan. I maj är det dags att visa upp det slutgiltiga förslaget för allmänheten.

Flerfamiljshuset som planeras vid den gamla tingsrätten i centrala Skövde har ändrat form. På ritningen som presenterades på byggnadsnämndens presskonferens på fredagen var huset inte längre L-format, utan hela huskroppen löper utmed Storgatan. I maj är det dags att visa upp det slutgiltiga förslaget för allmänheten.

  • Atex