15 feb 2014 10:00

23 jan 2015 15:38

"Etapp 2 är en nödvändig väg"

Kommunens fastighetschef Ingemar Linusson har varit med hela vägen i Arena Skövdes framväxt.
Och han är säker.
– För Skövdes totala utveckling är det nödvändigt med etapp 2 och en kongresshall.

Etapp 2 för Arena Skövde som innefattar en konsert- och kongresshall fanns med i mitten av 2000-talet när man beslutade om äventyrsbadet. 2008 var det nära att att bli ett beslut även för den andra etappen men olika faktorer, inte minst den kraftiga nedgången i världsekonomin, gjorde att det inte blev verklighet. Sedan dess har frågan lyst med sin frånvaro på dagordningen.

För två år sedan talade kommunens fastighetschef Ingemar Linusson om Arena Skövdes framtid och efterlyste att man skulle ta nästa steg.

– Arena Skövde behöver en ny långsiktig vision. Det är en viktig plats för Skövdes utveckling, sade han till SLA då.

Nu, två år senare, har han inte ändra uppfattning.

– Frågan har somnat in men kan väckas till liv. För Skövdes totala utveckling är det nödvändigt med etapp 2 och en kongresshall. Vi var snubblande nära 2008 och det var olycklig tajming som satte stopp. Hade det blivit av då hade den varit färdig sommaren 2011 och då hade vi legat helt rätt när konjunkturen vände.

Kongresshallen som den såg ut i förslaget då, och som Linusson fortfarande vill se, ska kunna användas både till konferenser och konserter i lite mindre skala och mer akustiskt format än de som hålls i Arenan. Denna med en kapacitet på 700–800 platser.

– Den tänkbara varianten är att kommunen bygger och sedan drivs verksamheten av en extern entreprenör som betalar hyra till kommunen. Då kommer man undan hela hyran och hamnar på en mer rimlig kostnad, säger Linusson.

– Vi får givetvis se över planerna från förra gången men ytan är fortfarande fullt gångbar- Däremot ökar ju konkurrensen ju längre man väntar då andra orter bygger liknande projekt.

När planerna på etapp 2 skrotades 2008 beräknades det projektet kosta runt 250 miljoner kronor.

En viktig del i det hela är också förhoppningen att någon privat aktör ska bygga hotell i samband med och i anslutning till kongresshallen.

Både 2008 och 2012 har det sagt att det funnits konkret intresse från privata aktörer. Finns det fortfarande ett sådant intresse?

– Man får checka av marknaden men det tror jag absolut att det finns. Men då är ju förutsättningen att det byggs en kongresshall.

Tidsplanen för när etapp 2 kan tänkas stå färdig är naturligtvis helt avhängig på om och när politikerna tar beslut. Men enligt Linusson tar det minst fem år.

– Säg att det går som snabbast och politikerna tar beslut inom ett år efter valet. Då tar det ytterligare två år innan spaden kommer i jorden och sedan 1,5–2 år för själva bygget. Men dröjer det första beslutet blir det lätt tio år fram i tiden.

Förutom etapp 2 ser Linusson också andra möjligheter för Arenan att växa.

– På sikt försvinner brandstationen och finns det många olika möjligheter. Det kan vara allt möjligt, som till exempel mässhallar till idrottshallanläggningar.

Vissa planer på utveckling finns redan. I höstas presenterade fritidsnämnden sina investeringsbehov inför åren 2015-2017. Under 2017 vill nämnden som första prioritet se en utomhuspool på Arena Skövde. Något Linusson välkomnar.

– Vi måste förädla det vi har och ju bättre badet blir ju fler kan vi locka. Samtidigt finns det en gräns för hur många vi kan ta emot och då måste vi skapa fler ytor för att kunna växa, säger Linusson och konstaterar.

– Men det hela ligger förstås hos politikerna

Etapp 2 för Arena Skövde som innefattar en konsert- och kongresshall fanns med i mitten av 2000-talet när man beslutade om äventyrsbadet. 2008 var det nära att att bli ett beslut även för den andra etappen men olika faktorer, inte minst den kraftiga nedgången i världsekonomin, gjorde att det inte blev verklighet. Sedan dess har frågan lyst med sin frånvaro på dagordningen.

För två år sedan talade kommunens fastighetschef Ingemar Linusson om Arena Skövdes framtid och efterlyste att man skulle ta nästa steg.

– Arena Skövde behöver en ny långsiktig vision. Det är en viktig plats för Skövdes utveckling, sade han till SLA då.

Nu, två år senare, har han inte ändra uppfattning.

– Frågan har somnat in men kan väckas till liv. För Skövdes totala utveckling är det nödvändigt med etapp 2 och en kongresshall. Vi var snubblande nära 2008 och det var olycklig tajming som satte stopp. Hade det blivit av då hade den varit färdig sommaren 2011 och då hade vi legat helt rätt när konjunkturen vände.

Kongresshallen som den såg ut i förslaget då, och som Linusson fortfarande vill se, ska kunna användas både till konferenser och konserter i lite mindre skala och mer akustiskt format än de som hålls i Arenan. Denna med en kapacitet på 700–800 platser.

– Den tänkbara varianten är att kommunen bygger och sedan drivs verksamheten av en extern entreprenör som betalar hyra till kommunen. Då kommer man undan hela hyran och hamnar på en mer rimlig kostnad, säger Linusson.

– Vi får givetvis se över planerna från förra gången men ytan är fortfarande fullt gångbar- Däremot ökar ju konkurrensen ju längre man väntar då andra orter bygger liknande projekt.

När planerna på etapp 2 skrotades 2008 beräknades det projektet kosta runt 250 miljoner kronor.

En viktig del i det hela är också förhoppningen att någon privat aktör ska bygga hotell i samband med och i anslutning till kongresshallen.

Både 2008 och 2012 har det sagt att det funnits konkret intresse från privata aktörer. Finns det fortfarande ett sådant intresse?

– Man får checka av marknaden men det tror jag absolut att det finns. Men då är ju förutsättningen att det byggs en kongresshall.

Tidsplanen för när etapp 2 kan tänkas stå färdig är naturligtvis helt avhängig på om och när politikerna tar beslut. Men enligt Linusson tar det minst fem år.

– Säg att det går som snabbast och politikerna tar beslut inom ett år efter valet. Då tar det ytterligare två år innan spaden kommer i jorden och sedan 1,5–2 år för själva bygget. Men dröjer det första beslutet blir det lätt tio år fram i tiden.

Förutom etapp 2 ser Linusson också andra möjligheter för Arenan att växa.

– På sikt försvinner brandstationen och finns det många olika möjligheter. Det kan vara allt möjligt, som till exempel mässhallar till idrottshallanläggningar.

Vissa planer på utveckling finns redan. I höstas presenterade fritidsnämnden sina investeringsbehov inför åren 2015-2017. Under 2017 vill nämnden som första prioritet se en utomhuspool på Arena Skövde. Något Linusson välkomnar.

– Vi måste förädla det vi har och ju bättre badet blir ju fler kan vi locka. Samtidigt finns det en gräns för hur många vi kan ta emot och då måste vi skapa fler ytor för att kunna växa, säger Linusson och konstaterar.

– Men det hela ligger förstås hos politikerna