15 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

Trasor och trosor stoppar avloppet

Trasor, trosor och blöjor som spolas ner i toaletten är just nu ett stort problem i Skövde kommun. Under flera veckor har regelbundna stopp skett i avloppssystemet vilket orsakar merjobb och merkostnader.

Att det blir stopp i avloppssystemet hör inte till ovanligheterna, men sedan ett par veckor har Skövde kommuns vatten- och avloppsavdelning haft stora problem vid en pumpstation på Östermalm.

– Det verkar som om stoppen orsakas av samma källa. Det är nämligen sönderrivna underkläder som är färgade av blå eller grön färg, berättar Louice Yllö, som är miljö- och kvalitetssamordnare på va-avdelningen.

Flera ställen

En teori de har är att någon målar om hemma och använder trasorna till att torka av penslar med.

– Lägg trasorna i en påse och åk till miljöstationen. Eller släng dem i en papperskorg, men spola inte ner trasorna. Vi vill vädja om att man inte spolar ner mer än kiss, bajs och toalettpapper, uppmanar Louice Yllö.

– Men pumpstationen på Östermalm är egentligen bara ett exempel där fel saker spolas ner, säger Louice Yllö, och nämner Värsås som ett annat exempel.

Extraavgift

Där är det nerspolade blöjor och tvättlappar som orsakar stopp och va-avdelningen önskar att detta i stället slängs i en sophink. Källegården är ytterligare ett exempel på område där stopp orsakas av nerspolat avfall.

– Där är det långa trasor som orsakar stopp. Nästa gång det händer kommer vi att undersöka det närmre, säger Louice Yllö, och påpekar att det faktiskt går att spåra källorna till stoppen.

– Det är inte omöjligt att göra och om problemen inte upphör så kommer vi att göra det. Och kan vi identifiera källan så har vi rätt att ta ut en extra avgift för att täcka merkostnader som vi har haft.

I nuläget så drabbas samtliga va-abonnenter av merkostnaderna som uppstår vid driftsstopp, och det är flera gånger i veckan – ibland dagligen – som pumpstationer behöver rensas från avfall som stoppar flödet till reningsverket.

Vid ett stopp är det risk för bräddning och antingen rinner avloppsvattnet ut i närmsta vattendrag och påverkar djur- och växtlivet, eller så trycks det tillbaks till bostaden med översvämning som följd.

Att det blir stopp i avloppssystemet hör inte till ovanligheterna, men sedan ett par veckor har Skövde kommuns vatten- och avloppsavdelning haft stora problem vid en pumpstation på Östermalm.

– Det verkar som om stoppen orsakas av samma källa. Det är nämligen sönderrivna underkläder som är färgade av blå eller grön färg, berättar Louice Yllö, som är miljö- och kvalitetssamordnare på va-avdelningen.

Flera ställen

En teori de har är att någon målar om hemma och använder trasorna till att torka av penslar med.

– Lägg trasorna i en påse och åk till miljöstationen. Eller släng dem i en papperskorg, men spola inte ner trasorna. Vi vill vädja om att man inte spolar ner mer än kiss, bajs och toalettpapper, uppmanar Louice Yllö.

– Men pumpstationen på Östermalm är egentligen bara ett exempel där fel saker spolas ner, säger Louice Yllö, och nämner Värsås som ett annat exempel.

Extraavgift

Där är det nerspolade blöjor och tvättlappar som orsakar stopp och va-avdelningen önskar att detta i stället slängs i en sophink. Källegården är ytterligare ett exempel på område där stopp orsakas av nerspolat avfall.

– Där är det långa trasor som orsakar stopp. Nästa gång det händer kommer vi att undersöka det närmre, säger Louice Yllö, och påpekar att det faktiskt går att spåra källorna till stoppen.

– Det är inte omöjligt att göra och om problemen inte upphör så kommer vi att göra det. Och kan vi identifiera källan så har vi rätt att ta ut en extra avgift för att täcka merkostnader som vi har haft.

I nuläget så drabbas samtliga va-abonnenter av merkostnaderna som uppstår vid driftsstopp, och det är flera gånger i veckan – ibland dagligen – som pumpstationer behöver rensas från avfall som stoppar flödet till reningsverket.

Vid ett stopp är det risk för bräddning och antingen rinner avloppsvattnet ut i närmsta vattendrag och påverkar djur- och växtlivet, eller så trycks det tillbaks till bostaden med översvämning som följd.

  • Carl Johan Hjerpe