17 feb 2014 15:58

07 jan 2015 09:52

Färre socialbidrag gav plus i kassan

Ett överskott på nästan 4,2 miljoner kronor utifrån budget. Det är resultatet för socialnämnden under 2013 som presenterades under måndagen.

Orsaken till överskottet är framför allt att personalkostnaderna varit mindre än beräknat samt att intäkterna i form av bidrag och återsökningar är klart högre än budgeterat. Dessutom var utbetalningen av socialbidrag lägre än beräknat under årets sista fyra månader.

Under 2012 gjorde Socialnämnden ett underskott på drygt 5,5 miljoner kronor. 2011 gick man plus drygt 1,2 miljoner kronor.

Orsaken till överskottet är framför allt att personalkostnaderna varit mindre än beräknat samt att intäkterna i form av bidrag och återsökningar är klart högre än budgeterat. Dessutom var utbetalningen av socialbidrag lägre än beräknat under årets sista fyra månader.

Under 2012 gjorde Socialnämnden ett underskott på drygt 5,5 miljoner kronor. 2011 gick man plus drygt 1,2 miljoner kronor.