17 feb 2014 16:58

07 jan 2015 10:09

Skövde slakteri fixade livsmedelsfelet

UPPDATERAD: Livsmedelsverket hotade Skövde slakteri med vite om man inte vidtog åtgärder för att säkerställa att livsmedel skyddas mot kontaminering.
– Vi har redan åtgärdat felet, säger Ove Konradsson, vd Skövde slakteri.

Vid en kontroll på Skövde slakteri i januari noterade Livsmedelsverket att organ kontaminerats med maginnehåll. Vid en efterföljande kontroll ett par veckor senare kvarstod problemen.

I ett beslut nyligen kom Livsmedelsverket med ett föreläggande mot slakteriet med krav om åtgärder som säkerställer att livsmedlen skyddas mot kontaminering som kan göra dem otjänliga. Till föreläggandet kopplades ett vite på 50 000 kronor.

Uppgifterna om Skövde slakteri fick stor uppmärksamhet under måndagen, men redan samma dag berättade vd:n Ove Konradsson att man redan vidtagit åtgärder.

– Det här har skett efter misstag av en ovan medarbetare och det är givetvis inte bra, men vi rättade till felet omedelbart. Det är heller ingenting som har använts som livsmedel.

Livsmedelsverket säger i sitt beslut att det ur livsmedelssäkerhetssynpunkt är mycket viktigt att livsmedel inte är kontaminerade med maginnehåll eftersom det annars kan innebära en oacceptabel risk för människors hälsa.

Vid en kontroll på Skövde slakteri i januari noterade Livsmedelsverket att organ kontaminerats med maginnehåll. Vid en efterföljande kontroll ett par veckor senare kvarstod problemen.

I ett beslut nyligen kom Livsmedelsverket med ett föreläggande mot slakteriet med krav om åtgärder som säkerställer att livsmedlen skyddas mot kontaminering som kan göra dem otjänliga. Till föreläggandet kopplades ett vite på 50 000 kronor.

Uppgifterna om Skövde slakteri fick stor uppmärksamhet under måndagen, men redan samma dag berättade vd:n Ove Konradsson att man redan vidtagit åtgärder.

– Det här har skett efter misstag av en ovan medarbetare och det är givetvis inte bra, men vi rättade till felet omedelbart. Det är heller ingenting som har använts som livsmedel.

Livsmedelsverket säger i sitt beslut att det ur livsmedelssäkerhetssynpunkt är mycket viktigt att livsmedel inte är kontaminerade med maginnehåll eftersom det annars kan innebära en oacceptabel risk för människors hälsa.