17 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

"Billingen är ett mer unikt läge"

Next Skövdes ordförande Claes Bjerkne hyllar projektet Arena Skövde.
Men bygget av en kongresshall där i etapp 2 är han mer tveksam till.
– Tittar jag bara utifrån är Billingen ett bättre läge för det, säger han.

Det är nu fem år sedan äventyrsbadet på Arena Skövde invigdes och därmed såväl den nya idrottshallen som hela etapp 1 stod färdigt. Ett projekt som Next Skövdes ordförande Claes Bjerkne lovordar.

– Det är en oerhörd tillgång. Den både lockar människor i alla åldrar och är viktig för idrotten. Det är en mäktig satsning man har gjort, ser man till befolkningsmängd och skatteunderlag är det som om Göteborg skulle bygga en arena för fem miljarder.

När det gäller en vidare satsning på en kongresshall är han betydligt mer återhållsam.

– Det har varit väldigt mycket tjat i Borås där man har diskussionen om just en kongresshall, så man kan vänta sig att det kommer upp här också igen. Det man kan konstatera är att om man ska bygga en sådan hall krävs det en bättre hotellkapacitet, säger Bjerkne.

– Som det är nu finns det liten kapacitet på hotellen i de centrala delarna. Så det är verkligen en förutsättning att projektet matchas med ny hotellverksamhet.

Bjerkne är samtidigt tveksam till om Arenaområdet är rätt plats för en kongresshall. Han riktar i stället in sig mer på Billingehus som varit uppe på tapeten i flera omgångar i samband med det här projektet.

– Jag tycker man ska fundera över att lägga det där i så fall, Billingen är en strategisk tillgång. I storstäderna är det en usp (unique selling point) att ha mötesplatser centralt, men inte i städer som Skövde. Billingen har ett mycket mer unikt läge som kan locka betydligt fler. Kan man dessutom kombinera det med en linbana som det varit tal om har man en jätteusp, men det är en debatt jag inte varit delaktig i och inte kan spekulera i möjligheterna.

Man kan konstatera att du är tveksam till att fullfölja etapp 2 vid Arenan?

– Jag tittar bara utifrån och då är Billingen ett bättre läge. Men om det av någon anledning inte håller ska man inte utesluta Arenan. Men jag vill inte säga varken bu eller bä utan att titta på ett bra underlag. Man måste göra en ordentlig kartläggning och även ta med det faktum att det kan bli en överetablering av mötesanläggningar när flera städer bygger.

Det är nu fem år sedan äventyrsbadet på Arena Skövde invigdes och därmed såväl den nya idrottshallen som hela etapp 1 stod färdigt. Ett projekt som Next Skövdes ordförande Claes Bjerkne lovordar.

– Det är en oerhörd tillgång. Den både lockar människor i alla åldrar och är viktig för idrotten. Det är en mäktig satsning man har gjort, ser man till befolkningsmängd och skatteunderlag är det som om Göteborg skulle bygga en arena för fem miljarder.

När det gäller en vidare satsning på en kongresshall är han betydligt mer återhållsam.

– Det har varit väldigt mycket tjat i Borås där man har diskussionen om just en kongresshall, så man kan vänta sig att det kommer upp här också igen. Det man kan konstatera är att om man ska bygga en sådan hall krävs det en bättre hotellkapacitet, säger Bjerkne.

– Som det är nu finns det liten kapacitet på hotellen i de centrala delarna. Så det är verkligen en förutsättning att projektet matchas med ny hotellverksamhet.

Bjerkne är samtidigt tveksam till om Arenaområdet är rätt plats för en kongresshall. Han riktar i stället in sig mer på Billingehus som varit uppe på tapeten i flera omgångar i samband med det här projektet.

– Jag tycker man ska fundera över att lägga det där i så fall, Billingen är en strategisk tillgång. I storstäderna är det en usp (unique selling point) att ha mötesplatser centralt, men inte i städer som Skövde. Billingen har ett mycket mer unikt läge som kan locka betydligt fler. Kan man dessutom kombinera det med en linbana som det varit tal om har man en jätteusp, men det är en debatt jag inte varit delaktig i och inte kan spekulera i möjligheterna.

Man kan konstatera att du är tveksam till att fullfölja etapp 2 vid Arenan?

– Jag tittar bara utifrån och då är Billingen ett bättre läge. Men om det av någon anledning inte håller ska man inte utesluta Arenan. Men jag vill inte säga varken bu eller bä utan att titta på ett bra underlag. Man måste göra en ordentlig kartläggning och även ta med det faktum att det kan bli en överetablering av mötesanläggningar när flera städer bygger.