17 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

Så står politikerna i arenafrågan

När ska etapp 2 för Arena Skövde bli verklighet?
Politiskt är frågan i nuläget i det närmaste död.
Men efter valet i höst kan den kanske komma att tas upp.

– I dag finns inga konkreta planer eller diskussioner, men arenans framtid bör lyftas fram. Det är en viktig framtidsfråga, sade kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) i januari 2012.

– Det är inget som det jobbas på i dagsläget och det har inte kommit några inspel i frågan, säger Katarina Jonsson i februari 2014.

Det är således inget nytt under solen vad gäller den politiska debatten kring etapp två för Arena Skövde i dagsläget.

Dock kan frågan komma att bli aktuell efter valet till hösten. Centerpartiet har med byggandet av en kongresshall i sitt valprogram och Leif Walterum vill lyfta frågan.

– Den kom inte upp förra året men vi hoppas kunna lyfta diskussionen efter valet. Vi får se hur majoriteten ser men om jag själv är med komemr jag jobba för det, säger han.

Det har även diskuterats att kongresshallen kan hamna vid Kulturhuset men Walterum menar att vid Arenan är lämpligast.

– Min personliga uppfattning är att mervärdena finns där och man kan hitta ett helt koncept, säger Walterum och menar att intresset från privata aktörer att bygga hotell i anslutning kvarstår.

– Hotellverksamheten är inget som kommunen ska bygga men kongresshallen ökar naturligtvis intresset från aktörerna. Jag är övertygad om att det finns de som kommer bygga om i så fall, det intresset är tydligt.

Från oppositionen och Socialdemokraterna säger man visserligen inte helt nej men etapp 2 är något som ligger en bra bit ner bland behoven på investeringslistan.

– Det har varit en lite död fråga och luften gick ur vid 2008. Det handlar om jätteinvesteringar och det finns många andra områden som är viktigare i nuläget som skolor och bostäder, säger Marie Ekman.

– Så för oss är det en fråga som får vila. Det är klart det är viktigt att få hit en kongresshall men det ligger i framtiden. I första hand när det gäller Arena Skövde är det snarast badet i så fall som måste utvecklas.

Katarina Jonsson är som sagt avvaktande i frågan men utesluter inget.

– Någon utveckling kring Arenan behövs men vad det blir vet vi inte. Det är något vi får titta på nästa mandatperiod och allt kan komma i nytt ljus efter valet.

– I dag finns inga konkreta planer eller diskussioner, men arenans framtid bör lyftas fram. Det är en viktig framtidsfråga, sade kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) i januari 2012.

– Det är inget som det jobbas på i dagsläget och det har inte kommit några inspel i frågan, säger Katarina Jonsson i februari 2014.

Det är således inget nytt under solen vad gäller den politiska debatten kring etapp två för Arena Skövde i dagsläget.

Dock kan frågan komma att bli aktuell efter valet till hösten. Centerpartiet har med byggandet av en kongresshall i sitt valprogram och Leif Walterum vill lyfta frågan.

– Den kom inte upp förra året men vi hoppas kunna lyfta diskussionen efter valet. Vi får se hur majoriteten ser men om jag själv är med komemr jag jobba för det, säger han.

Det har även diskuterats att kongresshallen kan hamna vid Kulturhuset men Walterum menar att vid Arenan är lämpligast.

– Min personliga uppfattning är att mervärdena finns där och man kan hitta ett helt koncept, säger Walterum och menar att intresset från privata aktörer att bygga hotell i anslutning kvarstår.

– Hotellverksamheten är inget som kommunen ska bygga men kongresshallen ökar naturligtvis intresset från aktörerna. Jag är övertygad om att det finns de som kommer bygga om i så fall, det intresset är tydligt.

Från oppositionen och Socialdemokraterna säger man visserligen inte helt nej men etapp 2 är något som ligger en bra bit ner bland behoven på investeringslistan.

– Det har varit en lite död fråga och luften gick ur vid 2008. Det handlar om jätteinvesteringar och det finns många andra områden som är viktigare i nuläget som skolor och bostäder, säger Marie Ekman.

– Så för oss är det en fråga som får vila. Det är klart det är viktigt att få hit en kongresshall men det ligger i framtiden. I första hand när det gäller Arena Skövde är det snarast badet i så fall som måste utvecklas.

Katarina Jonsson är som sagt avvaktande i frågan men utesluter inget.

– Någon utveckling kring Arenan behövs men vad det blir vet vi inte. Det är något vi får titta på nästa mandatperiod och allt kan komma i nytt ljus efter valet.