18 feb 2014 07:00

07 jan 2015 10:09

Beslut i hotutredning inom kort

Förundersökningen gällande hotet mot en anställd i IFK Skövde handboll är inne i slutskedet. Polisen kommer inom kort att fatta beslut i ärendet.

I januari kunde SLA avslöja ett en anställd inom föreningen IFK Skövde handboll hade utsatts för ett allvarligt, verbalt hot. Enligt uppgift till SLA uttalades hotet på en offentlig plats där också vittnen hörde det hela.

Skövdepolisen inledde en förundersökning i ärendet, rubricerad som olaga hot. Under utredningens gång har polisen varit mycket förtegen av hänsyn till de inblandade och har därför inte uttalat sig om vilka åtgärder som har vidtagits – inte ens om när den misstänkte gärningsmannen förhördes.

Under måndagen kunde dock Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, bekräfta att alla åtgärder i utredningen är vidtagna och att utredningen därmed är inne i slutfasen.

– Senare i veckan kommer vi att fatta beslut i ärendet, jag ska först gå igenom ärendet med utredarna, säger Karlsson till SLA.

I januari kunde SLA avslöja ett en anställd inom föreningen IFK Skövde handboll hade utsatts för ett allvarligt, verbalt hot. Enligt uppgift till SLA uttalades hotet på en offentlig plats där också vittnen hörde det hela.

Skövdepolisen inledde en förundersökning i ärendet, rubricerad som olaga hot. Under utredningens gång har polisen varit mycket förtegen av hänsyn till de inblandade och har därför inte uttalat sig om vilka åtgärder som har vidtagits – inte ens om när den misstänkte gärningsmannen förhördes.

Under måndagen kunde dock Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen, bekräfta att alla åtgärder i utredningen är vidtagna och att utredningen därmed är inne i slutfasen.

– Senare i veckan kommer vi att fatta beslut i ärendet, jag ska först gå igenom ärendet med utredarna, säger Karlsson till SLA.