18 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:39

Första numret ute

Eleverna på Västerhöjd fick under måndagen det första numret av sin nya skoltidning. Elevkåren har jobbat i fyra månader för att få det klart.

Tidningen ges ut av elevkåren och heter Västerhöjdstidningen. Planeringen började i november och sedan dess har eleverna jobbat med den i genomsnitt två timmar i veckan. Arbetet har skett på elevernas fritid men de har fått använda skolans teknik.

– Fotograferna har använt skolans kameror och de grafiska designerna har haft tillgång till skolans datorer, säger Jarl Lerider Harrysson, medlem i elevkåren.

Ingen hjälp från lärare

Det är nio elever från olika årskurser och klasser som har arbetat med tidningen. De har inte haft hjälp av någon lärare under resans gång. Trots det så har det inte varit några problem.

– Allt har fungerat jättebra, säger Jarl Lerider Harrysson.

Passar alla

Tidningen ska delas ut till alla elever på skolan och en del lärare. Tanken är att det ska finnas något som passar alla i tidningen. Den kommer bland annat innehålla intervjuer med lärare, tidigare elever och gymnasiechefen.

– Om alla hittar något de tycker är kul så har vi nått målet, berättar Jarl Lerider Harrysson.

Intresset för att göra tidningen har varit stort hela tiden. Det tog bara två dagar från idé till att ha en klar redaktion med nio personer. Tidningen ska sedan ges ut regelbundet två gånger per termin.

Tidningen ges ut av elevkåren och heter Västerhöjdstidningen. Planeringen började i november och sedan dess har eleverna jobbat med den i genomsnitt två timmar i veckan. Arbetet har skett på elevernas fritid men de har fått använda skolans teknik.

– Fotograferna har använt skolans kameror och de grafiska designerna har haft tillgång till skolans datorer, säger Jarl Lerider Harrysson, medlem i elevkåren.

Ingen hjälp från lärare

Det är nio elever från olika årskurser och klasser som har arbetat med tidningen. De har inte haft hjälp av någon lärare under resans gång. Trots det så har det inte varit några problem.

– Allt har fungerat jättebra, säger Jarl Lerider Harrysson.

Passar alla

Tidningen ska delas ut till alla elever på skolan och en del lärare. Tanken är att det ska finnas något som passar alla i tidningen. Den kommer bland annat innehålla intervjuer med lärare, tidigare elever och gymnasiechefen.

– Om alla hittar något de tycker är kul så har vi nått målet, berättar Jarl Lerider Harrysson.

Intresset för att göra tidningen har varit stort hela tiden. Det tog bara två dagar från idé till att ha en klar redaktion med nio personer. Tidningen ska sedan ges ut regelbundet två gånger per termin.

  • Johanna Karlstedt