19 feb 2014 15:56

07 jan 2015 09:52

Friskola till Norrmalm

Kunskapsskolan AB vill starta en grundskola för årskurs 4–9 på Norrmalm i Skövde från hösten 2015.

Det framgår av företagets ansökan som nu har skickats på remiss till Skövde kommun. Enligt ansökan ska skolan fullt utbyggd ha plats för 378 elever, 63 per årskurs.

Den fastighet som är aktuell är företaget Ahlsells tidigare butik och lokaler på Hammargatan – strax sydväst om Elins Esplanad. Fastigheten ägs av Västerhuset som med Kunskapsskolan AB tecknat en avsiktsförklaring om en ombyggnad till skolfastighet.

– Vi har en dialog med fastighetsägaren och med myndigheter om möjligheten att anpassa fastigheten, säger Mathias Axelsson,.

Enligt honom handlar det om investeringar på 30–35 miljoner kronor. Lockande med den fastigheten är att det finns möjligheten att anlägga en skolgård.

Flera friskoleföretag har haft tankar på att etablera en grundskola i Skövde under senare år, men ingen har nått fram. Kunskapsskolan har tidigare beviljats tillstånd av Skolinspektionen, men lyckades då inte lösa lokalfrågan.

Nu söker man nytt tillstånd för att starta från läsåret 2015/2016. Skövde kommun är remissinstans i frågan och politiskt finns här en skiljelinje.

Den alliansledda majoriteten i skolnämnden har tidigare varit uttalat positiva till friskoleetableringar. Socialdemokraterna har däremot sagt nej till tidigare ansökningar.

Senast den 13 april ska Skövde kommun ha yttrat sig över Kunskapsskolan ansökan till Skolinspektionen.

Det framgår av företagets ansökan som nu har skickats på remiss till Skövde kommun. Enligt ansökan ska skolan fullt utbyggd ha plats för 378 elever, 63 per årskurs.

Den fastighet som är aktuell är företaget Ahlsells tidigare butik och lokaler på Hammargatan – strax sydväst om Elins Esplanad. Fastigheten ägs av Västerhuset som med Kunskapsskolan AB tecknat en avsiktsförklaring om en ombyggnad till skolfastighet.

– Vi har en dialog med fastighetsägaren och med myndigheter om möjligheten att anpassa fastigheten, säger Mathias Axelsson,.

Enligt honom handlar det om investeringar på 30–35 miljoner kronor. Lockande med den fastigheten är att det finns möjligheten att anlägga en skolgård.

Flera friskoleföretag har haft tankar på att etablera en grundskola i Skövde under senare år, men ingen har nått fram. Kunskapsskolan har tidigare beviljats tillstånd av Skolinspektionen, men lyckades då inte lösa lokalfrågan.

Nu söker man nytt tillstånd för att starta från läsåret 2015/2016. Skövde kommun är remissinstans i frågan och politiskt finns här en skiljelinje.

Den alliansledda majoriteten i skolnämnden har tidigare varit uttalat positiva till friskoleetableringar. Socialdemokraterna har däremot sagt nej till tidigare ansökningar.

Senast den 13 april ska Skövde kommun ha yttrat sig över Kunskapsskolan ansökan till Skolinspektionen.