19 feb 2014 06:10

23 jan 2015 15:39

Jonsson (M) kämpar mot uranborrningar

– Jag slåss för Skövde och andra kommuner!
Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) företräder under ett seminarium i riksdagen på onsdagen 27 kommuner och deras krav på vetorätt mot all prospektering i alunskiffer.

– Riksdagsledamöter har bjudits in till seminariet. Skälet till att jag tackade ja att företräda kommunerna är att jag anser att det är viktigt att driva frågan, för Skövdes skull, men också för hela bygden, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde.

Men den skånske jordbrukaren Carl Piper, initiativtagare till uppropet, har blivit sjuk och inte delta.

”Om alunskiffern bryts sönder frigörs förutom fossilt kol och svavel ett stort antal tungmetaller och radioaktiva ämnen som kan ödelägga bördig jordbruksmark, grundvatten och markområden i tusentals år”, skrev Piper i det uppmärksammade uppropet. Det skickades i ett öppet brev till regeringen i juni förra året. Kommunerna kräver där ett veto mot all prospektering som syftar till mineral- eller gasutvinning ur alunskiffer.

– Vi fick frågan från Carl Piper om vi ville skriva på och det ville vi gärna. Vi som kommun vill ha möjligheten att själva bestämma och kunna säga nej till provborrningar. Det är många provborrningar som är aktuella här. Cementbrytningen sker i alla fall på ett rekorderligt sätt. Alunbrytning gynnar inte kommande generationer och får stora följder på miljön, säger Katarina Jonsson.

Onsdagens seminarium heter Exploatering av alunskiffer – framtidshopp eller tickande miljöbomb? Bland andra deltar Olle Holmstrand, professor emeritus i hydrogeologisk miljöteknik, liksom företrädare för LRF och Naturskyddsföreningen.

– Riksdagsledamöter har bjudits in till seminariet. Skälet till att jag tackade ja att företräda kommunerna är att jag anser att det är viktigt att driva frågan, för Skövdes skull, men också för hela bygden, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde.

Men den skånske jordbrukaren Carl Piper, initiativtagare till uppropet, har blivit sjuk och inte delta.

”Om alunskiffern bryts sönder frigörs förutom fossilt kol och svavel ett stort antal tungmetaller och radioaktiva ämnen som kan ödelägga bördig jordbruksmark, grundvatten och markområden i tusentals år”, skrev Piper i det uppmärksammade uppropet. Det skickades i ett öppet brev till regeringen i juni förra året. Kommunerna kräver där ett veto mot all prospektering som syftar till mineral- eller gasutvinning ur alunskiffer.

– Vi fick frågan från Carl Piper om vi ville skriva på och det ville vi gärna. Vi som kommun vill ha möjligheten att själva bestämma och kunna säga nej till provborrningar. Det är många provborrningar som är aktuella här. Cementbrytningen sker i alla fall på ett rekorderligt sätt. Alunbrytning gynnar inte kommande generationer och får stora följder på miljön, säger Katarina Jonsson.

Onsdagens seminarium heter Exploatering av alunskiffer – framtidshopp eller tickande miljöbomb? Bland andra deltar Olle Holmstrand, professor emeritus i hydrogeologisk miljöteknik, liksom företrädare för LRF och Naturskyddsföreningen.