20 feb 2014 15:07

07 jan 2015 09:52

Inga lektioner i lokalerna med för hög radonhalt

UPPDATERAD: I källaren i E-byggnaden på Västerhöjd är det för höga halter av den cancerframkallande gasen radon.
– Ett övergolv för en halv miljon kronor kan lösa problemen, säger Ingemar Linusson, fastighetschef.

När Skövde kommun gjorde radonmätningar i skolorna 2002 höll sig radonet under gränsvärdena. Då var gränsvärdena högre än i dag och mätningarna gjordes annorlunda och var inte lika omfattande.

Mätningar görs om

Förra året krävde Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, att kommunen skulle göra nya mätningar. Långtidsmätningar under januari till mars skulle genomföras i vart femte klassrum på de 58 förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna.

– Det visade sig att i sju av alla fastigheter där mätningar gjorts var det för hög radonhalt i ett eller flera klassrum.

Men det fanns en hake: I klassrummen var ventilationen avstängd nattetid vilket gjorde att den uppmätta radonhalten blev högre, detta eftersom radon kan ventileras bort.

Hög radonhalt

– Nu gör vi om mätningarna i dessa fastigheter och med ventilationen på. Av 80 mätningar hittills visade det sig att det trots allt fortfarande är en för hög radonhalt, över gränsvärdet 200 bequerel per kubikmeter, i ett par klassrum. I källaren på D-byggnaden på Västerhöjd har vi lyckats åtgärda problemet med att öka ventilationen.

I källaren på E-byggnaden är dock värdet fortfarande över gränsen – 300 Bq/m3.

– Där har vi problem trots att vi har ventilationen på maximalt, alltså krävs andra åtgärder. Eventuellt kan vi installera ett övergolv med direktventilation, men det kostar en halv miljon kronor.

Beslut inom kort

I nästa vecka ska tekniska förvaltningen ha ett möte med skolan.

– Om man bedömer att man måste ha tillgång till lokalerna måste ett övergolv installeras.

Under torsdagseftermiddags beslutade också gymnasiechefen Johan Ramberg att medan utredning om åtgärder pågår ska inga lektioner hållas i de aktuella lokalerna.

När Skövde kommun gjorde radonmätningar i skolorna 2002 höll sig radonet under gränsvärdena. Då var gränsvärdena högre än i dag och mätningarna gjordes annorlunda och var inte lika omfattande.

Mätningar görs om

Förra året krävde Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, att kommunen skulle göra nya mätningar. Långtidsmätningar under januari till mars skulle genomföras i vart femte klassrum på de 58 förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna.

– Det visade sig att i sju av alla fastigheter där mätningar gjorts var det för hög radonhalt i ett eller flera klassrum.

Men det fanns en hake: I klassrummen var ventilationen avstängd nattetid vilket gjorde att den uppmätta radonhalten blev högre, detta eftersom radon kan ventileras bort.

Hög radonhalt

– Nu gör vi om mätningarna i dessa fastigheter och med ventilationen på. Av 80 mätningar hittills visade det sig att det trots allt fortfarande är en för hög radonhalt, över gränsvärdet 200 bequerel per kubikmeter, i ett par klassrum. I källaren på D-byggnaden på Västerhöjd har vi lyckats åtgärda problemet med att öka ventilationen.

I källaren på E-byggnaden är dock värdet fortfarande över gränsen – 300 Bq/m3.

– Där har vi problem trots att vi har ventilationen på maximalt, alltså krävs andra åtgärder. Eventuellt kan vi installera ett övergolv med direktventilation, men det kostar en halv miljon kronor.

Beslut inom kort

I nästa vecka ska tekniska förvaltningen ha ett möte med skolan.

– Om man bedömer att man måste ha tillgång till lokalerna måste ett övergolv installeras.

Under torsdagseftermiddags beslutade också gymnasiechefen Johan Ramberg att medan utredning om åtgärder pågår ska inga lektioner hållas i de aktuella lokalerna.