20 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:39

Delar av Våmbskolan utryms – elever flyttas

Dålig lukt och mögel i ett rum på Våmbskolan har lett till att både elever och personal mått dåligt. Nu utryms därför delar av skolan – 50-talet elever flyttas till Lundenskolan.
– Den enklaste lösningen, säger skolchef Anna Sundström.

Under onsdagen fick föräldrar med barn på Våmbskolan ett informationsbrev från skolledning. I brevet framgår att tekniska förvaltningen har hittat mögel i ett kopieringsrum på skolan.

– Under en tid har det funnits en knepig lukt i den gamla delen på skolan och det har visat sig att det i ett rum finns mögel, men det rummet är åtgärdat och helt tillslutet. I övrigt har en mängd åtgärder vidtagits, men det har varit svårt att komma till rätta med lukten, säger skolchef Anna Sundström.

Vissa elever och lärare har också visat symptom som skulle kunna bero på mögel.

Vill slippa oro

– Någon form av sjuka-hus-sjukan har det talats om. Så för att ingen ska behöva gå omkring och vara orolig tar vi det säkra före det osäkra flyttar eleverna i årskurs 4-6, ett 50-tal, till Lundenskolan den 3 mars.

Skälet till att det är de äldre eleverna som flyttas är att det enklaste enligt skolchefen.

– De är nog lättast att flytta. På Lundenskolan får de gå med de elever som de egentligen skulle börjat på nybyggda Billingskolan tillsammans med till hösten. Bedömningen har också gjorts att det finns plats för dem på Lundenskolan.

De yngre barnen flyttar in i den nyare delen av Våmbskolan. Och de ska inte ens behöva passera den gamla delen. En ny dörr kommer att tas upp för att de ska slippa det.

Reaktioner från föräldrar

Enligt Anna Sundström fanns det inget annat sätt att lösa den uppkomna situationen än med en flytt.

– Jag vet att föräldrar har reagerat och tyckt att vi borde placerat nya paviljonger vid Våmbskolan för att eleverna ska slippa flytta. Men det tar alldeles för lång tid att ordna.

– Men givetvis är det inte bra att eleverna måste flytta en gång nu och så i höst när Billingskolan står klar. Men vi ser detta som en säkerhetsåtgärd.

Under onsdagen fick föräldrar med barn på Våmbskolan ett informationsbrev från skolledning. I brevet framgår att tekniska förvaltningen har hittat mögel i ett kopieringsrum på skolan.

– Under en tid har det funnits en knepig lukt i den gamla delen på skolan och det har visat sig att det i ett rum finns mögel, men det rummet är åtgärdat och helt tillslutet. I övrigt har en mängd åtgärder vidtagits, men det har varit svårt att komma till rätta med lukten, säger skolchef Anna Sundström.

Vissa elever och lärare har också visat symptom som skulle kunna bero på mögel.

Vill slippa oro

– Någon form av sjuka-hus-sjukan har det talats om. Så för att ingen ska behöva gå omkring och vara orolig tar vi det säkra före det osäkra flyttar eleverna i årskurs 4-6, ett 50-tal, till Lundenskolan den 3 mars.

Skälet till att det är de äldre eleverna som flyttas är att det enklaste enligt skolchefen.

– De är nog lättast att flytta. På Lundenskolan får de gå med de elever som de egentligen skulle börjat på nybyggda Billingskolan tillsammans med till hösten. Bedömningen har också gjorts att det finns plats för dem på Lundenskolan.

De yngre barnen flyttar in i den nyare delen av Våmbskolan. Och de ska inte ens behöva passera den gamla delen. En ny dörr kommer att tas upp för att de ska slippa det.

Reaktioner från föräldrar

Enligt Anna Sundström fanns det inget annat sätt att lösa den uppkomna situationen än med en flytt.

– Jag vet att föräldrar har reagerat och tyckt att vi borde placerat nya paviljonger vid Våmbskolan för att eleverna ska slippa flytta. Men det tar alldeles för lång tid att ordna.

– Men givetvis är det inte bra att eleverna måste flytta en gång nu och så i höst när Billingskolan står klar. Men vi ser detta som en säkerhetsåtgärd.