20 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:39

Positivt i studentkår – trots bottenplacering

Bara nio procent av eleverna på högskolan är med i studentkåren enligt ny statistik. Näst sämst i landet.
– Men det är missvisande, antalet medlemmar ökar i stället, säger kårordförande Emil Forslund

Sommaren 2010 försvann det obligatoriska kårmedlemskapet från högskolorna. Naturligt nog har medlemsantalet minskat efter det. Studenttidningen Studentliv presenterade i dagarna statistik rörande medlemsantalet utifrån enkäter med studentkårerna. Generellt i riket är det en nedåtgående trend, i dagsläget är det ungefär 44 procent som valt att bli medlemmar i studentkåren jämför med cirka 47 procent.

I Skövde är det inte annorlunda. Förra året låg medlemsantalet på 15 procent av eleverna och i den nya statistiken är man nere på nio procent. Bara Luleå studentkår har lägre andel medlemmar med 8 procent.

Men enligt Emil Forslund har Skövdesifforna sin förklaring.

– Andelen utgår ifrån alla elever som är registrerade. I Skövde är det många som läser på halvtid eller distans och då går man sällan med i kåren. Så de högskolor där alla är placerade på campus, som Skara, har en stor fördel, säger han och berättar även att sättet att mäta har gjorts om.

– Siffran för 2012 har man utgått bara från heltidsstudenter och nu är det alla. Därför har vi minskat.

Emil Forslund vittnar i stället om en positiv utveckling när det gäller antalet medlemmar.

– Antalet elever som är med i kåren i Skövde har ökat. Vi har 900 medlemmar av de 4 000 heltidsstudenter man räknar med nu. Förra året var det 825, året innan det 659 och 2010 var det 468.

Men att det blivit ett tuffare jobb för kåren sedan det obligatoriska kårmedlemskapet är tydligt.

– Vi måste marknadsföra oss mycket mer. Tidigare var det litet av en vägg framför vad kåren höll på med men nu måste vi ge mycket mer insyn i vad man får när man är med. Därför har vi anställt en informatör som ska rekrytera medlemmar och marknadsföra vad vi gör, säger han.

– När antalet medlemmar har blivit färre har det också blivit mycket svårare att få folk att engagera sig ideellt i styrelseuppdrag och liknande, Det är därför vi måste synas mycket mer.

En konsekvens är naturligtvis också kraftigt minskade intäkter från medlemsavgifter. Där sitter man dock säkert tack vare hjälp från högskolan som precis som många andra lärosäten har valt att stödja kårens verksamhet ekonomiskt, utöver det statsbidrag som finns.

– Det stödet är nödvändigt för oss, annars skulle vi få lägga ner, konstaterar Emil Forslund.

Sommaren 2010 försvann det obligatoriska kårmedlemskapet från högskolorna. Naturligt nog har medlemsantalet minskat efter det. Studenttidningen Studentliv presenterade i dagarna statistik rörande medlemsantalet utifrån enkäter med studentkårerna. Generellt i riket är det en nedåtgående trend, i dagsläget är det ungefär 44 procent som valt att bli medlemmar i studentkåren jämför med cirka 47 procent.

I Skövde är det inte annorlunda. Förra året låg medlemsantalet på 15 procent av eleverna och i den nya statistiken är man nere på nio procent. Bara Luleå studentkår har lägre andel medlemmar med 8 procent.

Men enligt Emil Forslund har Skövdesifforna sin förklaring.

– Andelen utgår ifrån alla elever som är registrerade. I Skövde är det många som läser på halvtid eller distans och då går man sällan med i kåren. Så de högskolor där alla är placerade på campus, som Skara, har en stor fördel, säger han och berättar även att sättet att mäta har gjorts om.

– Siffran för 2012 har man utgått bara från heltidsstudenter och nu är det alla. Därför har vi minskat.

Emil Forslund vittnar i stället om en positiv utveckling när det gäller antalet medlemmar.

– Antalet elever som är med i kåren i Skövde har ökat. Vi har 900 medlemmar av de 4 000 heltidsstudenter man räknar med nu. Förra året var det 825, året innan det 659 och 2010 var det 468.

Men att det blivit ett tuffare jobb för kåren sedan det obligatoriska kårmedlemskapet är tydligt.

– Vi måste marknadsföra oss mycket mer. Tidigare var det litet av en vägg framför vad kåren höll på med men nu måste vi ge mycket mer insyn i vad man får när man är med. Därför har vi anställt en informatör som ska rekrytera medlemmar och marknadsföra vad vi gör, säger han.

– När antalet medlemmar har blivit färre har det också blivit mycket svårare att få folk att engagera sig ideellt i styrelseuppdrag och liknande, Det är därför vi måste synas mycket mer.

En konsekvens är naturligtvis också kraftigt minskade intäkter från medlemsavgifter. Där sitter man dock säkert tack vare hjälp från högskolan som precis som många andra lärosäten har valt att stödja kårens verksamhet ekonomiskt, utöver det statsbidrag som finns.

– Det stödet är nödvändigt för oss, annars skulle vi få lägga ner, konstaterar Emil Forslund.